Kush janë engjëjt?

Foto di Ralphs_Fotos da Pixabay

60. Kush janë engjëjt?

Engjëjt janë krijesa tërësisht shpirtërore, pa trup, të padukshme, të pavdekshme, qenie personale të pajisura me inteligjencë dhe vullnet.

Ata, duke e soditur pareshtur Hyjin faqe˗faqas, e lavdërojnë, i shërbejnë dhe janë lajmëtarët e Tij në përmbushjen e misionit të shpëtimit për të gjithë njerëzit.

61. Në ç’mënyrë engjëjt janë të pranishëm në jetën e Kishës?

SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

Kisha bashkohet me engjëjt për ta adhuruar Hyjin, kërkon ndihmën e tyre dhe disa i përkujton në liturgji.

Shën Bazili i Madh, thotë: «Çdo besimtar ka afër vetes së vet një engjëll si mbrojtës dhe rojtar, për ta shoqëruar në jetë»

(Nga Katekizmi i Kishës Katolike nr. 60˗61)

Dona ora per chi ha bisogno. Grazie!

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Këshilla sigurie për të konvertuarit nga Islami në Katolicizëm

Vonë të kam dashur ty!!! – Shën Agustinit