Unë besoj në lutje (Baba Andrea Gasparino)

Foto di mleonascimento0 da Pixabay

Unë besoj se lutja nuk është gjithçka, por që gjithçka duhet të fillojë me lutje: sepse inteligjenca njerëzore është shumë e shkurtër dhe vullneti i njeriut është shumë i dobët; sepse njeriu që vepron pa Zotin kurrë nuk jep më të mirën nga vetja.

Unë besoj se Jezu Krishti, duke na dhënë “Atë ynë”, donte të mësojë se lutja është dashuri.

Unë besoj se lutja nuk ka nevojë për fjalë, sepse dashuria nuk ka nevojë për fjalë.

Unë besoj se ne mund të lutemi në heshtje, në vuajtje, në punë, por heshtja është lutje vetëm nëse ne e duam, vuajtja është lutje vetëm nëse ne e duam, puna është lutje vetëm nëse ne e duam.

SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

Unë besoj se nuk do ta dimë kurrë me saktësi nëse e jona është lutje apo jo, por ekziston një test i pa gabueshëm i lutjes: nëse ne rritemi në dashuri, nëse ne rritemi në ndarjen nga e keqja, nëse ne rritemi në besnikëri ndaj vullnetit të Zotit.

Unë besoj se vetëm ata që mësojnë të jenë të heshtur para Zotit mësojnë të lutën.

Unë besoj se vetëm ata që mësojnë të rezistojnë heshtjes së Zotit mësojnë të lutën.

Unë besoj se çdo ditë duhet të kërkojmë dhuratën e lutjes nga Zoti, sepse kushdo që mëson të lutet, mëson të jetë. (Baba Gasparino)

Padre Andrea Gasparino
7 aprile 1923 – 26 settembre 2010)
ha fondato a Cuneo (Italia) il
Movimento Contemplativo Missionario Charles de Foucauld
www.centromissionario.org tel. 0171 491263  

Questo articolo è pubblicato con il loro consenso.

Vi suggeriamo di frequentare i loro percorsi sulla preghiera e conoscere le loro missioni nel mondo.

Immagine

SOSTIENICI CON IL 5 per MILLE: 97610280014

Dona ora per chi ha bisogno. Grazie!

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Lutja e Shën Jozefit

Këshilla sigurie për të konvertuarit nga Islami në Katolicizëm