More stories

 • in

  4. Ali se bova pri devetdesetih še imela rada?

  Marcel: Stara sva 89 in 90 let, poročila sva se leta 1925. Še vedno se ljubiva! Kako je to mogoče? Povem vam, da je mnogo bolj preprosto, kot bi si človek mislil: vse je odvisno od tega, kako si ljubezen predstavljate. Ljubiti pomeni najti srečo, da lahko drugega osrečim. To je skoraj sebičnost. V tem […] More

 • in

  PROHLÁŠENÍ KE KAMPANI K ZASTAVENÍ PRAXE NÁHRADNÍHO MATEŘSTVÍ

  Jsme ženy a muži různých etnik, náboženství, kultur a pocházíme z různých socioekonomických prostředí ze všech částí světa. Společně vyslovujeme znepokojení nad osudem žen a dětí, které jsou zneužívány prostřednictvím smluv o náhradním mateřství (surogaci). Společně ujišťujeme, že chápeme velkou touhu po rodičovství, kterou mnozí prožívají. Přesto, stejně jako u většiny tužeb, i tato má […] More

 • in ,

  Samaritanus bonus – List o péči o osoby v kritické a termináLní fázi života

  Úvod Milosrdný Samaritán, který schází ze své cesty, aby pomohl nemocné-mu (srov. Lk 10,30–37), je obrazem Ježíše Krista, jenž se setkává s člo-věkem potřebujícím spásu a pečuje o jeho rány a bolesti „olejem útěchy a vínem naděje“.1 Je lékařem duše a těla a „věrným svědkem“ (Zj 3,14) spasitelné Boží přítomnosti ve světě. Jak ale dnes […] More

 • in

  Modlitba k sv. Josefu po růžencové pobožnosti od papeže Lva XIII.

  K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (cesky)

  Encyklika Pavla VI. o správném řádu sdělování lidského života z 25. července roku 1968 Ctihodní bratři, milovaní synové a dcery! ÚVOD 1. Sdělovat život je vážnou povinností manželů. Ti jsou proto svobodní a odpovědní spolupracovníci Boha Stvořitele. To je pro ně vždy zdrojem velkých radostí, někdy ovšem též spojených s nemalými potížemi a úzkostmi. Plnění […] More

 • in

  Donum Vitae (Čeština)

  ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A. Bůh, Stvořitel a Otec, svěřil člověku život jako svůj dar. To člověka zavazuje, aby si uvědomoval jeho nevýslovnou cenu a přijal za něj odpovědnost. Tento základní princip musí být středem úvah, jejichž cílem je objasnit a vyřešit mravní otázky vyvolané umělými zásahy do rodícího se života a do procesu […] More

 • in

  Duchovní závěť Benedikta XVI

  29. srpna 2006. BENEDIKT XVI. Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Především děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu […] More

 • in

  Pozdě jsem si Tě zamiloval!

  Pozdě jsem si Tě zamiloval! (sv. Augustin) Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso, tak stará a tak nová, pozdě jsem si Tě zamiloval. A hle, Tys byl uvnitř a já jsem Tě hledal vně a zde a sám jsa ošklivý honil jsem se za krásnými tvory, jež jsi učinil. Byl jsi se mnou a já […] More

 • in

  Dopis ke 100 let od narození Jana Pavla II (Benedikt XVI)

  Dne 18. května se bude v polském městečku Wadowice oslavovat stoleté výročí narození papeže Jana Pavla II. Polsko, rozdělené a obsazené třemi sousedními říšemi – Pruskem, Ruskem a Rakouskem – získalo po první světové válce nezávislost po více než jednom století.  Byla to událost, která vyvolala velké naděje, ale také si to vyžadovalo velké úsilí, vzhledem […] More

 • in

  2. Kako sem lahko prepričan, da res nekoga ljubim?

  Izkušnje, včasih tudi boleče, kažejo, da ne vemo vedno dovolj jasno, ali je naša ljubezen pristna. Ni preveč lahko biti prepričan o sebi in svojih čustvih in za to najti zelo oprijemljiva znamenja in dokaze. To lahko razložimo s tem, da ljubezen ni pojem, ki bi ga lahko definirali, niti ni materialni pojav, ki bi […] More

 • in

  3. Kaj pa prepiri?

  Kaj bi dejali o paru, ki nikoli o nobeni stvari ne razpravlja? Ali se ne bi vprašali, kdo je tu koga pogoltnil? Razlika med moškim in žensko je nekaj izrednega, ker zaradi različnega pristopa do stvari omogoča medsebojno bogatenje. Seveda če se oba potrudita poslušati drug drugega in se poskušata razumeti. Izmenjava pogledov, razprave, četudi […] More

 • in

  Modlitba sv. Františka z Assisi

  Pane, udělej ze mě nástroj svého míru.Tam, kde je nenávist, nechám přinést lásku.Tam, kde je urážka, mi dovolte milost.Tam, kde je nesoulad, nechám přinést sjednocení.Tam, kde je chyba, nechť přinesu pravdu.Tam, kde jsou pochybnosti, nechám přinést víru.Tam, kde panuje zoufalství, nechám přinést naději.Tam, kde je tma, nechám přinést vaše světlo.Tam, kde je smutek, nech mě […] More

 • in

  Zachovej mi srdce dítěte

  Svatá Marie, Matko Boží,zachovej mi srdce dítěte,srdce čisté a průhledné jako horský pramen,vypros mi srdce prosté, které v sobě neživísmutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné,srdce věrné, které nemyslí na sebe,které nezapomíná na žádné dobrodinía nevzpomíná na žádnou křivdu.Dej mi, Maria, srdce tiché a pokorné,které miluje a nečeká na odplatu,srdce veliké, jež nikdy nezmalomyslní,jež nezchladí […] More

 • in

  1.Ljubiti, kaj to pomeni?

  Ali ne hrepenimo vsi po ljubezni? Kako bi mogli živeti, ne da bi ljubili in bili ljubljeni? Med mnogimi načini ljubezni so: prijateljstvo, ljubezen staršev do otrok, ljubezen med možem in ženo, ki se združita s poroko. Kaj me na njej ali njem privlači? • Usluge, ki mi jih nudi (premoženje, družbeni status)?• Lepota, ugodje, […] More

 • in

  Morální úvahy o vakcínách připravených z buněk z potratených lidských plodů

  Papežská Academia Pro Vita Června 5 2005 Uvažovaná otázka se týká zákonnosti výroby, šíření a používání některých vakcín, jejichž výroba je spojena s akcemi získanými potraty. Jedná se o živé virové vakcíny, které byly připraveny z lidských buněčných linií fetálního původu za použití potratených lidských fetálních tkání jako zdroje těchto buněk. Nejznámější a nejdůležitější z […] More

 • in

  Modlitba odevzdanosti (Charles De Foucauld)

  Můj Otče,odevzdávám se ti. Učiň se mnou, co se ti zalíbí. At’ se mnou učiníš cokoli, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mně, na všech tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože, […] More

Back to Top