More stories

 • in

  Modlitba sv. Františka z Assisi

  Pane, udělej ze mě nástroj svého míru.Tam, kde je nenávist, nechám přinést lásku.Tam, kde je urážka, mi dovolte milost.Tam, kde je nesoulad, nechám přinést sjednocení.Tam, kde je chyba, nechť přinesu pravdu.Tam, kde jsou pochybnosti, nechám přinést víru.Tam, kde panuje zoufalství, nechám přinést naději.Tam, kde je tma, nechám přinést vaše světlo.Tam, kde je smutek, nech mě […] More

 • in

  Duchovní závěť Benedikta XVI

  29. srpna 2006. BENEDIKT XVI. Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Především děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu […] More

 • in

  Morální úvahy o vakcínách připravených z buněk z potratených lidských plodů

  Papežská Academia Pro Vita Června 5 2005 Uvažovaná otázka se týká zákonnosti výroby, šíření a používání některých vakcín, jejichž výroba je spojena s akcemi získanými potraty. Jedná se o živé virové vakcíny, které byly připraveny z lidských buněčných linií fetálního původu za použití potratených lidských fetálních tkání jako zdroje těchto buněk. Nejznámější a nejdůležitější z […] More

 • in

  Dopis ke 100 let od narození Jana Pavla II (Benedikt XVI)

  Dne 18. května se bude v polském městečku Wadowice oslavovat stoleté výročí narození papeže Jana Pavla II. Polsko, rozdělené a obsazené třemi sousedními říšemi – Pruskem, Ruskem a Rakouskem – získalo po první světové válce nezávislost po více než jednom století.  Byla to událost, která vyvolala velké naděje, ale také si to vyžadovalo velké úsilí, vzhledem […] More

 • in

  Zachovej mi srdce dítěte

  Svatá Marie, Matko Boží,zachovej mi srdce dítěte,srdce čisté a průhledné jako horský pramen,vypros mi srdce prosté, které v sobě neživísmutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné,srdce věrné, které nemyslí na sebe,které nezapomíná na žádné dobrodinía nevzpomíná na žádnou křivdu.Dej mi, Maria, srdce tiché a pokorné,které miluje a nečeká na odplatu,srdce veliké, jež nikdy nezmalomyslní,jež nezchladí […] More

 • in

  Pozdě jsem si Tě zamiloval! (sv. Augustin)

  Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso, tak stará a tak nová, pozdě jsem si Tě zamiloval. A hle, Tys byl uvnitř a já jsem Tě hledal vně a zde a sám jsa ošklivý honil jsem se za krásnými tvory, jež jsi učinil. Byl jsi se mnou a já nebyl s Tebou. Tvorové, již by nebyli, […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.