Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane, udělej ze mě nástroj svého míru.
Tam, kde je nenávist, nechám přinést lásku.
Tam, kde je urážka, mi dovolte milost.
Tam, kde je nesoulad, nechám přinést sjednocení.
Tam, kde je chyba, nechť přinesu pravdu.
Tam, kde jsou pochybnosti, nechám přinést víru.
Tam, kde panuje zoufalství, nechám přinést naději.
Tam, kde je tma, nechám přinést vaše světlo.
Tam, kde je smutek, nech mě přinést radost.
Ó Mistře, nechci hledat tolik,
abych se utěšoval, jako abych utěšoval,
abych byl chápán tak, abych rozuměl,
milován jako milovat,
protože to je v dávání, které člověk dostává,
v sebezapomínání, které člověk najde,
v odpuštění je odpuštěno,
v umírání je člověk povznesen k věčnému životu.

Duchovní závěť Benedikta XVI

Modlitba k sv. Josefu po růžencové pobožnosti od papeže Lva XIII.