PROHLÁŠENÍ KE KAMPANI K ZASTAVENÍ PRAXE NÁHRADNÍHO MATEŘSTVÍ

Foto Canva – Shopping King Louie

Jsme ženy a muži různých etnik, náboženství, kultur a pocházíme z různých socioekonomických prostředí ze všech částí světa. Společně vyslovujeme znepokojení nad osudem žen a dětí, které jsou zneužívány prostřednictvím smluv o náhradním mateřství (surogaci).

Společně ujišťujeme, že chápeme velkou touhu po rodičovství, kterou mnozí prožívají. Přesto, stejně jako u většiny tužeb, i tato má jisté hranice. Lidská práva jsou tím důležitým ukazatelem naznačujícím, kde by tyto hranice měly být. Jsme přesvědčeni, že náhradní mateřství by mělo být zastaveno, protože představuje zneužívání lidských práv žen a dětí.

Náhradní mateřství je často závislé na zneužívání chudších žen. V mnoha případech jsou to chudí, kteří musí prodávat, a bohatí, kteří si mohou dovolit koupit. Výsledkem těchto nerovných transakcí je souhlas, který je doprovázen špatnou, případně zcela chybějící informovaností, nízkou odměnou, nátlakem, špatnou zdravotní péčí a závažnými krátkodobými i dlouhodobými zdravotními riziky pro ženy, které podstupují náhradní mateřství.

Z medicínského hlediska náhradní mateřství vytváří riziko pro náhradní matku, pro mladé ženy, které prodávají svá vajíčka, a pro děti, které se prostřednictvím používaných metod asistované reprodukce rodí. Rizika pro ženy zahrnují například ovariální hyperstimulační syndrom, torzi vaječníků, cysty na vaječnících, chronickou bolest v pánevní oblasti, předčasnou menopauzu, ztrátu plodnosti, rakovinu reprodukčních orgánů, vznik krevních sraženin, onemocnění ledvin, mozkovou mrtvici a v některých případech smrt. Ženy, které otěhotní z vajíček jiné ženy, mají vyšší rizika preeklampsie a vysokého krevního tlaku.

Děti narozené s pomocí metod asistované reprodukce, jež jsou většinou u náhradního mateřství využívané, také čelí známým zdravotním rizikům, kterými jsou například: předčasný porod, mrtvě narození, nízká porodní váha, abnormality plodu a zvýšený krevní tlak. Náhradní mateřství záměrně přetrhává přirozené mateřské napojení na dítě (bonding), který se vytváří již během těhotenství – pouto, které zdravotničtí profesionálové důsledně propagují a podporují. Biologické pouto mezi matkou a dítětem je neoddiskutovatelně velmi intimní a jeho přerušení způsobuje přetrvávající citelné následky u obou. Tam, kde je legalizováno náhradní mateřství, je tato potenciální újma institucionalizována (tj. státem úředně provozována) a podporována.

Věříme, že praxe komerčního náhradního mateřství se neliší od nákupu a prodeje dětí. I v případech, kdy je náhradní mateřství nekomerční (tedy neplacené nebo čistě „altruistické“), jakékoliv praktiky, kde ženy a děti podstupují takováto rizika, musí být zakázány.

Nikdo nemá právo na dítě, bez ohledu na to, zda je heterosexuál, homosexuál nebo dobrovolně svobodný.

Společně žádáme národní vlády světa a představitele mezinárodní komunity, aby spolupracovali na okamžitém zastavení praxe náhradního mateřství

Stop Surrogacy Now – The Center for Bioethics & Culture Network (cbc-network.org)

Samaritanus bonus – List o péči o osoby v kritické a termináLní fázi života

Olivia, narozená díky náhradnímu mateřství