Soru 192: Aynı konular ve olaylar hakkında İncillerde farklılık var. İncil yazarları vahyi yanlış mı anladılar? (TR)

Aynı konular ve olaylar hakkında İncillerde farklılık var. İncil yazarları vahyi yanlış mı anladılar? (TR)

Yanıt: Soruyu soranın İncillerin çeşitliliği hakkında internet sayfamızdaki üç soru ve yanıtını okumasını öneririz. Bunlar 7 nolu sayfadaki 60. soru ve yanıtı, 10. sayfadaki 94 numaralı soru ve yanıtı ve 14. sayfadaki 131 numaralı soru ve yanıtıdır.

Soru 78: Yuhanna 1,19de kimsenin Tanrıyı görmediği yazılı. Eski Ahitte ise birçok ayet (Tekvin 17,1; 18,1; Çıkış 6,3; 24,10; Amos 9,1 vd.) bunun tersini iddia ediyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? (TR)

Soru 236: Peygamber olmayan insanlar vahiy alabilirler mi? Hristiyan ilahiyatına göre Yeni Ahitin dört incili katiyen peygamber olmayan insanlar tarfından yazılmıştır.