w

13. CZY MIŁOŚĆ NIE WYGASA Z CZASEM?

Foto di Luisella Planeta Leoni – Pixabay
wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.” (Pieśń nad Pieśniami 8, 7)

Miłość nie ogranicza się do uczucia, do wrażenia, że kochamy. Miłość zmienia się wraz z upływem czasu. To, że czułość okazywane jest inaczej albo wydaje się mniej widoczna, nie oznacza, że miłości już nie ma. Prawdą jest natomiast, że różnice w charakterach i różne sytuacje życiowe mogą czasem doprowadzić do trudności.

Jak je przezwyciężać?
Przez rozwój. Kochamy nie tylko wtedy, gdy ktoś wydaje nam się miły. Rozwijać, budować miłość – to znaczy pragnąć szczęścia drugiej osoby, więcej spostrzegać tego, co w niej jest dobre, niż wypominać to, co złe. To pragnąć sprawiać drugiej osobie przyjemność, ofiarować coś, nie oczekując niczego w zamian. I starać się wyprzedzać w okazywaniu sobie miłości, być tym, który wykonuje ten pierwszy krok.
Miłość będzie się rozwijała, jeśli ją połączymy z Miłością, jaką jest Bóg. “Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (List do Rzymian 7, 19). Małżeństwo i miłość tworzy harmonijną jedność, gdy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Jednak z powodu grzechu pierworodnego mamy skłonność do czynienia zła. Możemy niszczyć miłość kłótniami, wybuchami złości, obojętnością, egoizmem.
Bóg nie skazuje nas na trwanie w upadku. Zaprasza nas, abyśmy przyjęli Jego Miłość., Jego wybaczenie. W Sakramencie małżeństwa otrzymujemy tę zdolność odrodzenia miłości, czerpiąc ze źródła Miłości.

L'articolo continua dopo questa richiesta di aiuto...
SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

SOSTIENI QUESTO SITO. DONA ORA con PayPal, Bancomat o Carta di credito

   

List Ojca Świętego Franciszka do Małżonków