آموزش و فرهنگ

نکات ایمنی برای گروندگان از اسلام به کاتولیک

از تجربه خود می‌توانیم برای افرادی که از ادیان دیگر به کاتولیک می‌آیند یا در رژیم‌های الحادی زندگی می‌کنند، توصیه‌های ایمنی ارائه کنیم. 1) به دیگران نگویید که مسیحی شده اید در مورد گرویدن خود […]