More stories

 • in

  10. Waarom hij? Waarom zij?

  WAAROM HIJ? WAAROM ZIJ? Als je twee mensen ziet die heel veel van elkaar houden, wordt vaak gezegd dat dat heel gewoon is, omdat ze op elkaar lijken of omdat ze dezelfde interesses hebben of omdat ze samen gestudeerd hebben, enzovoort. Met andere woorden, het zou erop lijken dat je de liefde die twee mensen […] More

 • in ,

  9. Kun je gelukkig zijn met een man of vrouw die niet vrij is?

  Men zegt wel dat liefde zich niet laat dwingen. Wat moet je dan doen als je je aangetrokken voelt tot iemand die niet vrij is? Is geluk niet belangrijker dan maatschappelijke regels? ° In een dergelijk geval is het beter om het gevoel dat je je tot iemand aangetrokken voelt, niet tot een hartstocht te […] More

 • in

  Morele beschouwingen over vaccins die zijn bereid uit cellen van geaborteerde menselijke foetussen

  Pauselijke Academia Pro Vita Juni 5 2005 De kwestie die aan de orde is, betreft de rechtmatigheid van de productie, verspreiding en het gebruik van bepaalde vaccins waarvan de productie verband houdt met abortus. Dit zijn levende virusvaccins die zijn bereid uit menselijke cellijnen van foetale oorsprong, waarbij afgebroken menselijke foetale weefsels als bron van […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (in Dutch)

  Het menselijk leven en geboorteregelingen Paus Paulus VI25 juli 1968 Aan de eerbiedwaardige broeders patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en de overige plaatselijke gezagsdragers die in vrede en gemeenschap leven met de Apostolische StoelAan de geestelijkheid en de gelovigen van de gehele katholiek gemeenschap en aan alle mensen van goede wil over de gehele aarde De overdracht […] More

 • in

  GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

  Tot U, heilige Jozef, nemen wij onzetoevlucht in onze nood en, na de hulpvan Uw allerheiligste Bruid te hebbeningeroepen, smeken wij metvertrouwen ook uw bescherming af.Wij bidden U ootmoedig: ziegoedgunstig neer op het erfdeel datJezus Christus door zijn Bloed heeftverworven, en help ons in onze nodendoor Uw machtige bijstand. Dat vragenwij omwille van de liefde, […] More

 • in

  Mijn geestelijk testament (Benedictus XVI)

  Wanneer ik op dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik doorlopen heb, dan zie ik allereerst hoeveel reden ik heb om dank te zeggen. Bovenal dank ik God zelf, de Gever van alle goede gaven, die mij het leven geschonken heeft en mij door allerlei soorten verwarring geleid heeft; die […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.