More stories

 • in

  Hoe onschuldig is de populaire methode Hellinger om familieproblemen op te lossen?

  Na één workshop je vader vergeven voor incestHoe onschuldig is de populaire methode Hellinger om familieproblemen op te lossen? Anke Manschot, in Opzij september 2005 De Hellinger familie-opstellingen zijn wereldwijd populair om problemen met je familie op te lossen. Maar de grondlegger ervan, de Duitse ex-priester Bert Hellinger, oogst behalve veellof ook de nodige kritiek. […] More

 • in ,

  1. Van iemand houden wat is dat?

  Liefde is iets grandioos! Hoe zou je kunnen leven zonder dat iemand van je houdt? En zonder zelf van iemand te houden? Maar pas op voor namaak. De weerschijn is niet het licht zelf. De vrouw van mijn leven is niet de vrouw van een enkel ogenblik. Je met weinig tevreden stellen in de liefde […] More

 • in ,

  2. Hoe kun je er zeker van zijn dat je echt van iemand houdt?

  De ervaring toont aan (soms op een pijnlijke manier) dat men op dit gebied de zaken niet altijd duidelijk ziet. Het is in elk geval niet gemakkelijk om zekerheid te krijgen omtrent jezelf of je gevoelens en af te gaan op bewijzen of heel tastbare tekenen. Dit is te verklaren uit het feit dat de […] More

 • in

  Gebed van overgave – Charles De Foucauld

  Vader,Ik verlaat mij op U, doe met mij wat Gij goedvindt. Wat Gij ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als Uw wil maar geschiedt in mij en in al uw schepselen: niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen, ik […] More

 • in

  Responsum ad dubium – omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht

  Op de voorgestelde vraag (dubium): Heeft de Kerk de macht om de zegening te geven aan verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht? Antwoord (responsum): Neen rklarende Nota1 In sommige kerkelijke kringen worden plannen en voorstellen voor zegeningen van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht naar voren gebracht. Dergelijke projecten worden niet zelden gemotiveerd door een […] More

 • in

  GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

  Tot U, heilige Jozef, nemen wij onzetoevlucht in onze nood en, na de hulpvan Uw allerheiligste Bruid te hebbeningeroepen, smeken wij metvertrouwen ook uw bescherming af.Wij bidden U ootmoedig: ziegoedgunstig neer op het erfdeel datJezus Christus door zijn Bloed heeftverworven, en help ons in onze nodendoor Uw machtige bijstand. Dat vragenwij omwille van de liefde, […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.