Geloof en spiritualiteit

10. Waarom hij? Waarom zij?

WAAROM HIJ? WAAROM ZIJ? Als je twee mensen ziet die heel veel van elkaar houden, wordt vaak gezegd dat dat heel gewoon is, omdat ze op elkaar lijken of omdat ze dezelfde interesses hebben of […]

Geloof en spiritualiteit

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.Laat mij liefde brengen waar haat heerst,laat mij vergeven wie mij beledigde,laat mij verzoenen wie in onmin leven,laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,laat mij waarheid brengen aan […]

Bio-ethiek en leven

1. Van iemand houden wat is dat?

Liefde is iets grandioos! Hoe zou je kunnen leven zonder dat iemand van je houdt? En zonder zelf van iemand te houden? Maar pas op voor namaak. De weerschijn is niet het licht zelf. De […]

Geloof en spiritualiteit

GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onzetoevlucht in onze nood en, na de hulpvan Uw allerheiligste Bruid te hebbeningeroepen, smeken wij metvertrouwen ook uw bescherming af.Wij bidden U ootmoedig: ziegoedgunstig neer op het erfdeel datJezus […]

Bio-ethiek en leven

Humanae Vitae (in Dutch)

Het menselijk leven en geboorteregelingen Paus Paulus VI25 juli 1968 Aan de eerbiedwaardige broeders patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en de overige plaatselijke gezagsdragers die in vrede en gemeenschap leven met de Apostolische StoelAan de geestelijkheid en […]