More stories

  • in

    Hem İsa’nın hem de Meryem’in Kalplerini aynı zamanda kutsasın?

    40. Hem İsa’nın hem de Meryem’in Kalplerini aynı zamanda kutsasın?“Bu zamanlarda, İki Kalp ile günümüzün sahip olduğu değer arasındaki samimi ilişkiyi, İsa ve Meryem’in Kalplerine adanmışlık ve sadakati” daha derinlemesine anlamak çok uygun (Saint John Paul II, Papa, 23 Kasım 1987). İsa’nın Kutsal Kalbinin’in, annesi ve bizim ortak aktaran Annemizin yaptığı Meryem Ana kadar çok […] More