Εμπορία και εκμετάλλευση

18 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ

«Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.» ς αλλάξουμε οπτική: η μαστροπεία θα μπορούσε, πράγ-ματι, να θεωρηθεί το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, απλώς επειδή κάτι έχει υπάρξει για πολύ καιρό, δε […]