للحصول على معلومات عنا: info@amicidilazzaro.it
اتصل بنا: +39 3404817498
أو الكتابة لنا أيضا مع واتس اب أو برقية
_____________
تجدنا على www.facebook.com/associazione.amicidilazzaro
_____________
تعرف علينا عن طريق التعيين عبر Bibiana 29 في تورين (إيطاليا)
(الحافلة: 10-52 و11-75-77)

Leggi questa nostra richiesta di aiuto...
SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

 

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014