More stories

 • in ,

  Samaritanus bonus – List o péči o osoby v kritické a termináLní fázi života

  Úvod Milosrdný Samaritán, který schází ze své cesty, aby pomohl nemocné-mu (srov. Lk 10,30–37), je obrazem Ježíše Krista, jenž se setkává s člo-věkem potřebujícím spásu a pečuje o jeho rány a bolesti „olejem útěchy a vínem naděje“.1 Je lékařem duše a těla a „věrným svědkem“ (Zj 3,14) spasitelné Boží přítomnosti ve světě. Jak ale dnes […] More

 • in

  Modlitba k sv. Josefu po růžencové pobožnosti od papeže Lva XIII.

  K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (cesky)

  Encyklika Pavla VI. o správném řádu sdělování lidského života z 25. července roku 1968 Ctihodní bratři, milovaní synové a dcery! ÚVOD SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.Abbiamo davvero bisogno di te!IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)IT98P 07601 01000 0000 27608 157 PAYPAL Clicca qui (PayPal)SATISPAY Clicca qui (Satispay) 1. Sdělovat život je […] More

 • in

  Donum Vitae (Čeština)

  ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A. Bůh, Stvořitel a Otec, svěřil člověku život jako svůj dar. To člověka zavazuje, aby si uvědomoval jeho nevýslovnou cenu a přijal za něj odpovědnost. Tento základní princip musí být středem úvah, jejichž cílem je objasnit a vyřešit mravní otázky vyvolané umělými zásahy do rodícího se života a do procesu […] More

 • in

  Duchovní závěť Benedikta XVI

  29. srpna 2006. BENEDIKT XVI. Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Především děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu […] More

 • in

  Pozdě jsem si Tě zamiloval!

  Pozdě jsem si Tě zamiloval! (sv. Augustin) Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso, tak stará a tak nová, pozdě jsem si Tě zamiloval. A hle, Tys byl uvnitř a já jsem Tě hledal vně a zde a sám jsa ošklivý honil jsem se za krásnými tvory, jež jsi učinil. Byl jsi se mnou a já […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.