الإيمان والإحسان

فلنحتفل ببهجة بميلاد العذراء مريم: فمنها قد أشرق علينا شمس البرّ

القدّيس يوحنّا الدمشقيّ (نحو 675 – 749)، راهب ولاهوتيّ وملفان الكنيسة عظة لعيد ميلاد سيّدتنا مريم العذراء، 3 «فلنحتفل ببهجة بميلاد العذراء مريم: فمنها قد أشرق علينا شمس البرّ»Aiuta con un piccolo contributocon PayPal Bancomat […]

Senza categoria

ما أحوجَ عالم اليوم إلى الحنان! (البابا فرانسيس)

“الشَّعبُ السَّائِرُ في الظُّلمَةِ أَبصَرَ نوراً عَظيماً والمُقيمونَ في بُقعَةِ الظَّلام أَشرَقَ علَيهم النُّور” (أش 9، 1). “فحَضَرَهم مَلاكُ الرَّبِّ وأَشرَقَ مَجدُ الرَّبِّ حَولَهم” (لو 2، 9). هكذا تُقدِّم لنا الليتورجيا في ليلة الميلاد المقدّسة […]

IN EVIDENZA

fede e spiritualità

Cantare per annunciare!

L’associazione Amici di Lazzaro www.amicidilazzaro.it promuove un Laboratorio di canto corale a cura del maestro Benedetto Giovanni per ragazzi e giovani cattolici e non solo di varie nazioni (dai 10 ai 20 anni, ma in […]

cristiani perseguitati

La storia di Fatima – dall’islam a cattolica

Fatima, arriva dal Marocco, ha 19 anni è la seconda moglie di Ahmed (il nuovo diritto di famiglia del Marocco, sulla carta limita la poligamia, ma nella realtà il 90% delle richieste di matrimonio poligamo […]

fede e spiritualità

Giovani in servizio 2019

Gli Amici di Lazzaro lanciano la proposta ” GIOVANI IN SERVIZIO 2019″, per le nuove attivita’ del 2019-2020 a Torino.Aiuta con un piccolo contributocon PayPal Bancomat o Carta di credito: L’associazione cerca circa 50 giovani […]

Dona ora

Bioetica news

Solidarietà

“DOVE” MANGIARE DORMIRE CURARSI A TORINO (PDF)

Fede e spiritualità

اختر اللغة

Molto letti nel 2019

Donazioni

Emergenza educativa

  • Ecco la circolare che stabilisce che la famiglia deve poter scegliere le attività a cui far partecipare i propri figli, specialmente quando trattano di educazione, affettività, sessualità, e tematiche sensibili, su cui la famiglia ha [...]
  • Per qualcuno il termine transumanesimo non significa nulla. Eppure sta dilagando. Perlomeno negli Stati Uniti. Alcuni film che si ispirano a quella filosofia: Matrix, Ai – artificial intelligence (intelligenza artificiale); Iron Man, Blade runner, Avatar. [...]
  • Il tema trattato riguarda gli indicatori che possono farci capire se un bambino che incontriamo in attività con famiglie in difficoltà si trova in condizioni di trascuratezza. Premessa importante: questi suggeriti sono solo degli indicatori, [...]

Suggerimenti

الإيمان والإحسان

فلنحتفل ببهجة بميلاد العذراء مريم: فمنها قد أشرق علينا شمس البرّ

القدّيس يوحنّا الدمشقيّ (نحو 675 – 749)، راهب ولاهوتيّ وملفان الكنيسة عظة لعيد ميلاد سيّدتنا مريم العذراء، 3 «فلنحتفل ببهجة بميلاد العذراء مريم: فمنها قد أشرق علينا شمس البرّ»Aiuta con un piccolo contributocon PayPal Bancomat […]

Le ragioni della fede

CRISTIANI PERSEGUITATI

MATRIMONIO E AMORE