Kasno sam te uzljubio ljepoto (Sv. Augustina)

Kasno sam te uzljubio, o Ljepoto uvijek stara i uvijek nova, kasno sam te uzljubio! I gle, ti si bio u meni, a ja sam bio izvan sebe, i tražio sam te neprikladno se dajući tvojim stvorenjima. Ti si bio sa mnom, ali ja nisam bio s tobom. Stvari su me držale daleko od tebe i da bar osim tebe nisu imale drugog oslonca. Zvao si me, i tvoj je zov pobijedio moju gluhoću. Ti si me prosvijetlio i tvoj je sjaj rastjerao moju sljepoću. Raširio si svoj miris; udisao sam ga i sada žudim za tobom. Okusio sam te; sada gladujem i žeđam za tobom. Dodirnuo si me i gorim od silne želje za tvojim mirom. Amen.
Sv. Augustina

Leggi questa nostra richiesta di aiuto...
SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Donum Vitae – Dar života (hrvatski)