More stories

 • in

  Mijn geestelijk testament (Benedictus XVI)

  Wanneer ik op dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik doorlopen heb, dan zie ik allereerst hoeveel reden ik heb om dank te zeggen. Bovenal dank ik God zelf, de Gever van alle goede gaven, die mij het leven geschonken heeft en mij door allerlei soorten verwarring geleid heeft; die […] More

 • in

  6. Verkering: hoe ver kun je gaan?

  De aantrekkingskracht die de een voor de ander kan voelen is een ervaring die soms heerlijk, ja zelfs bedwelmend is. Je ontdekt welke tedere gevoelens de ander bij je oproept en tegelijk dat je hart en je lichaam reageren op het zien van de ander en het contact met hem of haar. Het genoegen dat […] More

 • in

  Stop draagmoederschap nu Verklaring

  We zijn vrouwen en mannen met verschillende etnische, religieuze, culturele en sociaal-economische achtergronden uit alle delen van de wereld. We komen samen om onze gedeelde zorg te uiten voor vrouwen en kinderen die worden uitgebuit door middel van zwangerschapscontracten met draagmoederschap. Samen bevestigen we het diepe verlangen dat velen ouders moeten zijn. Maar zoals bij […] More

 • in

  7. Moet je perse met zijn tweeën zijn om gelukkig te zijn?

  Je kunt altijd liefde geven. Want dat hoeft niet noodzakelijkerwijs via seksuele relaties te verlopen. Er bestaat gelukkig ook zoiets als genegenheid uit vriendschap! Er zijn mannen en vrouwen die van het huwelijk afzien, niet omdat ze erop neerzien of het afwijzen, maar vanwege een persoonlijke roeping. Daardoor getuigen zij in de wereld dat de […] More

 • in

  Brief van paus Franciscus voor gezinnen

  Beste echtparen over de hele wereld! In dit ‘Amoris Laetitia Family’-jaar schrijf ik om mijn diepe genegen­heid en nabij­heid tot u uit te drukken in deze zeer speciale tijd. Ge­zin­nen zijn altijd in mijn gedachten en gebe­den geweest, maar vooral tij­dens de pandemie, die ie­der­een zwaar op de proef heeft gesteld, vooral de meest kwets­ba­ren […] More

 • in

  Dank aan jullie vrouw (Johannes Paulus II)

  Dank aan jullie, vrouwen die moeder zijn! Jullie hebben mensen in jullie zelf beschutting geboden in een unieke ervaring van vreugde en barensnood. Deze ervaring maakt van jullie tot Gods eigen glimlach omwille van het pasgeboren kind, de glimlach die de eerste stappen van jullie kind begeleidt, die het helpt groeien, en die een anker […] More

 • in

  Veiligheidstips voor bekeerlingen, van de islam tot het katholicisme

  Uit onze ervaring kunnen we wat veiligheidsadvies geven voor iemand die van andere religies tot het katholicisme komt of die in atheïstische regimes leeft. 1) COMMUNICEER DE CONVERSIE NIETPraat niet eens over bekering met uw familie of vrienden totdat u alleen woont.2) LAAT GEEN TRACKS ACHTERLaat geen sporen achter op pc, smartphone, sms, boeken, dagboeken.Verwijder […] More

 • in

  10. Waarom hij? Waarom zij?

  WAAROM HIJ? WAAROM ZIJ? Als je twee mensen ziet die heel veel van elkaar houden, wordt vaak gezegd dat dat heel gewoon is, omdat ze op elkaar lijken of omdat ze dezelfde interesses hebben of omdat ze samen gestudeerd hebben, enzovoort. Met andere woorden, het zou erop lijken dat je de liefde die twee mensen […] More

 • in

  Gebed om vrede van Franciscus van Assisi

  Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.Laat mij liefde brengen waar haat heerst,laat mij vergeven wie mij beledigde,laat mij verzoenen wie in onmin leven,laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,laat mij vreugde brengen aan […] More

 • in

  Hoe onschuldig is de populaire methode Hellinger om familieproblemen op te lossen?

  Na één workshop je vader vergeven voor incestHoe onschuldig is de populaire methode Hellinger om familieproblemen op te lossen? Anke Manschot, in Opzij september 2005 De Hellinger familie-opstellingen zijn wereldwijd populair om problemen met je familie op te lossen. Maar de grondlegger ervan, de Duitse ex-priester Bert Hellinger, oogst behalve veellof ook de nodige kritiek. […] More

 • in

  Gebed van overgave – Charles De Foucauld

  Vader,Ik verlaat mij op U, doe met mij wat Gij goedvindt. Wat Gij ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als Uw wil maar geschiedt in mij en in al uw schepselen: niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen, ik […] More

 • in

  Responsum ad dubium – omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht

  Op de voorgestelde vraag (dubium): Heeft de Kerk de macht om de zegening te geven aan verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht? Antwoord (responsum): Neen rklarende Nota1 In sommige kerkelijke kringen worden plannen en voorstellen voor zegeningen van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht naar voren gebracht. Dergelijke projecten worden niet zelden gemotiveerd door een […] More

 • in

  GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

  Tot U, heilige Jozef, nemen wij onzetoevlucht in onze nood en, na de hulpvan Uw allerheiligste Bruid te hebbeningeroepen, smeken wij metvertrouwen ook uw bescherming af.Wij bidden U ootmoedig: ziegoedgunstig neer op het erfdeel datJezus Christus door zijn Bloed heeftverworven, en help ons in onze nodendoor Uw machtige bijstand. Dat vragenwij omwille van de liefde, […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (in Dutch)

  Het menselijk leven en geboorteregelingen Paus Paulus VI25 juli 1968 Aan de eerbiedwaardige broeders patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en de overige plaatselijke gezagsdragers die in vrede en gemeenschap leven met de Apostolische StoelAan de geestelijkheid en de gelovigen van de gehele katholiek gemeenschap en aan alle mensen van goede wil over de gehele aarde De overdracht […] More

 • in

  Morele beschouwingen over vaccins die zijn bereid uit cellen van geaborteerde menselijke foetussen

  Pauselijke Academia Pro Vita Juni 5 2005 De kwestie die aan de orde is, betreft de rechtmatigheid van de productie, verspreiding en het gebruik van bepaalde vaccins waarvan de productie verband houdt met abortus. Dit zijn levende virusvaccins die zijn bereid uit menselijke cellijnen van foetale oorsprong, waarbij afgebroken menselijke foetale weefsels als bron van […] More

 • in

  3. En de discussies… de conflicten?

  Wat zou je zeggen van een echtpaar dat nooit eens een woordenwisseling heeft? Zou je je niet afvragen wie van de twee de ander heeft opgeslokt? • Wat heel bijzonder is in het verschil tussen man en vrouw, is dat ze door een verschillende benadering van de dingen elkaar kunnen verrijken. Tenminste, als ze de […] More

Back to Top