Po Iëshohem krejtësisht – Charles De Foucauld

frerecharlesAti im,
Po Iëshohem krejtësisht në duart e tua.

Leggi questa nostra richiesta di aiuto...
SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

Bëj me mua gjithçka të pëlqen Ty
e unë të falënderoj për çkado që të bësh me mua.

Jam i gatshëm per çdo gjë, pranoj çdo gjë.
Vetëm të plotësohet vullneti yt në mua,
e në të gjitha krijesat e tua:
Zoti im, nuk dëshiroj asgjë tjetër.

Po e Ië shpirtin tim në duart e tua.
Po ta dhuroj, Zoti im,
me gjithë dashurinë e zemrës sime, sepse Të dua.
E dashuria kërkon prei meje
të dhurohem krejtësisht e ta Iëshoj vetveten
plotësisht në duart e tua,
me besim të pamasë, sepse ti je Ati im.
(Charles De Foucauld)

SOSTIENI QUESTO SITO. DONA ORA con PayPal, Bancomat o Carta di credito

   

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Humanae Vitae (Papa Pali VI)

Lutja e shën Françeskut