Po Iëshohem krejtësisht – Charles De Foucauld

frerecharlesAti im,
Po Iëshohem krejtësisht në duart e tua.

Bëj me mua gjithçka të pëlqen Ty
e unë të falënderoj për çkado që të bësh me mua.

Jam i gatshëm per çdo gjë, pranoj çdo gjë.
Vetëm të plotësohet vullneti yt në mua,
e në të gjitha krijesat e tua:
Zoti im, nuk dëshiroj asgjë tjetër.

SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

Po e Ië shpirtin tim në duart e tua.
Po ta dhuroj, Zoti im,
me gjithë dashurinë e zemrës sime, sepse Të dua.
E dashuria kërkon prei meje
të dhurohem krejtësisht e ta Iëshoj vetveten
plotësisht në duart e tua,
me besim të pamasë, sepse ti je Ati im.
(Charles De Foucauld)

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

“Caritas in veritate” – Enciklika Papa Benediktit XVI