Sakramenti i pagezimit

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

252.Cfare emrash merr Sakramenti i pare i hyrjes?

Mbi te gjitha merr emrin Pagezim, per arsye te ritit qendror me te cilin kremtohet: te pagezosh do te thote “te zhytesh” ne uje.

Kush pagezohet zhytet ne vdekjen e Krishtit dhe ngjallet me Te si “krijese e re” (2 Kor 5,17). Quhet edhe “larje rilindje dhe riperteritjeje ne Shpirtin Shenjt” (Tt 3,5), dhe “ndricim”, sepse i pagezuari behet “biri i drites” (Ef 5,8).

SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

256.Cili eshte thelbi i ritit te Pagezimit?

Riti thelbesor i ketij Sakramenti eshte zhytja e kandidatit ne uje ose derdhja e ujit mbi koke, nderkohe qe thirret Emri i Atit e i Birit e i Shpirtit Shenjt.

257.Kush mund te marre Pagezimin?

Eshte i afte te marre Pagezimin cdo person i papagezuar.

SOSTIENI QUESTO SITO. DONA ORA con PayPal, Bancomat o Carta di credito

   

259.Cfare i kerkohet nje personi qe eshte duke u pagezuar?

Çdo personi qe eshte duke u pagezuar i kerkohet shpallja e fese, e shprehur personalisht ne rastin e nje te rrituri, ose nga prinderit dhe nga Kisha ne rastin e femijes. Edhe nuni ose nuna dhe krejt bashkesia kishtare kane nje pjese te pergjegjesise ne pergatitjen per Pagezim (katekumenati), si edhe ne zhvillimin e besimit dhe te hirit pagezimor.

262.A mund te shpetoje njeriu pa Pagezim?

Meqe Krishti ka vdekur per shpetimin e te gjithe njerezve, mund te shpetohen edhe pa Pagezim ata qe vdesin per shkak te fese ( Pagezim gjaku), katekumenet dhe te gjithe ata qe nen ndikimin e hirit, pa njohur Krishtin dhe Kishen, e kerkojne sinqerisht Hyjin dhe perpiqen qe te bejne vullnesen e Tij (Pagezim deshire).

Persa u perket femijeve te vdekur pa Pagezim, Kisha ne liturgjine e vet ua beson zemerdhembshurise se Hyjit.
(katekizmi i Kishe katolike)

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Vonë të kam dashur ty!!! – Shën Agustinit

Të falënderoj ty, gruaja (Gion Pali II)