การเป็นเพื่อนกับลาซารัสเป็นมากกว่าการเป็นอาสาสมัคร มันคือการเดินทางที่สามารถสรุปได้ด้วยคำสามคำ: มิตรภาพการอธิษฐานและการรับใช้กับคนจนคนตัวเล็กคนเรียบง่าย ความรักที่ได้รับจากพระเจ้าว่าเราต้องการที่จะตอบแทนและนำมาสู่ผู้ที่ไม่ได้รักหรือไม่รู้สึกรัก ผู้ที่ไม่เชื่อบางคนร่วมมือกับเรา แต่แบ่งปันค่านิยมที่เรายึดถือ

อุดมคติที่ขับเคลื่อนเราคือความปรารถนาที่จะพบกับทุกคนที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์ทรมานและมีความเป็นชายขอบ จากความรักนี้ไปจนถึงที่สุดชื่อ Amici di Lazzaro
ลาซารัสเป็นคนยากจนที่พระเยซูกล่าวถึงในพระวรสารที่ตายต่อหน้าบ้านของเศรษฐี แต่เขาก็เป็นคนที่แท้จริงเช่นกันเพื่อนของพระเยซูที่ถูกนำกลับไปใช้ชีวิต
สำหรับเรามันเป็นคำเชื้อเชิญให้รู้จักกับเพื่อนแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ยากจนอย่างมีนัยสำคัญ แต่แสวงหาหรือมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบค่านิยมความรักความรู้สึก

นี่คือวิธีที่เรารับใช้ลูกหลานคนหนุ่มสาวและผู้ที่ต้องได้รับการศึกษาพร้อมฟัง

ความต้องการรอบตัวเรามีมากมาย: ความต้องการด้านวัตถุมนุษย์และจิตวิญญาณ แต่ที่บ้านและที่ทำงานการศึกษาและสิทธิไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนมีความสุข

พวกเขาคือความรักมิตรภาพการฟังและศรัทธาที่เราแบ่งปันซึ่งนำมาซึ่งความสงบสุขและความสุข คนจนสอนเรามากมายและหลายต่อหลายครั้งที่เราต้องขอบคุณพวกเขาสำหรับสิ่งที่เราได้รับมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันในฐานะเพื่อน

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014