Zachovej mi srdce dítěte

Svatá Marie, Matko Boží,
zachovej mi srdce dítěte,
srdce čisté a průhledné jako horský pramen,
vypros mi srdce prosté, které v sobě neživí
smutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné,
srdce věrné, které nemyslí na sebe,
které nezapomíná na žádné dobrodiní
a nevzpomíná na žádnou křivdu.
Dej mi, Maria, srdce tiché a pokorné,
které miluje a nečeká na odplatu,
srdce veliké, jež nikdy nezmalomyslní,
jež nezchladí žádný nevděk, jež neznaví žádná
lhostejnost, srdce, jež ve všem hledá slávu
Ježíše Krista. Amen.
(Prosba o nové srdce P. Léonce de Grandmaison

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Pozdě jsem si Tě zamiloval!