Message from Medjugorje 25-12-2014

medju-con-scritte-dicembreMedjugorje Message in 1.English December 25th 2014 “Dear children! Also today, in my arms I am carrying my Son Jesus to you and I am asking from Him peace for you and peace among you. Pray to and adore my Son for His peace and joy to enter into your hearts. I am praying for you to be all the more open to prayer. Thank you for having responded to my call.” 2.Italiano Messaggio di Medjugorje, 25 dicembre 2014 “Cari figli! Anche oggi vi porto tra le braccia mio Figlio Gesù e cerco da Lui la pace per voi e la pace tra di voi. Pregate e adorate mio Figlio perché nei vostri cuori entri la sua pace e la sua gioia. Prego per voi perché siate sempre più aperti alla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

3.Deutsch Botschaft, 25 Dezember 2014 “Liebe Kinder! Auch heute trage ich in meinen Armen meinen Sohn Jesus zu euch und ich erbitte von Ihm den Frieden für euch und den Frieden unter euch. Betet, und betet meinen Sohn an, damit in eure Herzen Sein Friede und Seine Freude einkehren. Ich bete für euch, damit ihr noch mehr dem Gebet gegenüber offen seid. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”

4.Francais Message, 25 décembre 2014 “Chers enfants, aujourd‘hui encore, dans mes bras, je vous porte mon Fils Jésus et je lui demande la paix pour vous et la paix entre vous. Priez et adorez mon Fils afin qu’en vos cœurs entrent sa paix et sa joie. Je prie pour vous afin que vous soyez toujours plus ouverts à la prière. Merci d’avoir répondu à mon appel.”

5.Espanol Mensaje, 25 diciembre 2014 “Queridos hijos! También hoy, les traigo en mis brazos a mi Hijo Jesús, y a Él le pido la paz para ustedes y la paz entre ustedes. Oren y adoren a mi Hijo, para que en vuestros corazones entre su paz y su alegría. Oro por ustedes para que cada vez estén más abiertos a la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado.”

6.Hrvaski Poruka, 25 prosinac 2014 “Draga djeco! I danas u narucju nosim vam svog sina Isusa i tražim od njega mir za vas i mir izmedu vas. Molite se i klanjajte se mome Sinu da u vaša srca ude njegov mir i radost. Molim se za vas da budete što više otvoreni molitvi. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

7.Portugueis Messagem, 25 dezembro 2014 “Queridos filhos! Também hoje, em MEUS Braços, EU estou carregando MEU FILHO JESUS para vocês e EU estou pedindo a SUA Paz para vocês e a paz entre vocês. Rezem e adorem o MEU FILHO para SUA Paz e Alegria entrar em seus corações. EU estou rezando para vocês todos serem mais abertos à oração. Obrigada por terem respondido ao MEU Chamado. ”

8.Polski Orędzie iz Medziugorje, 25 grudzień 2014r. „Drogie dzieci! Dzisiaj również niosę wam swego Syna Jezusa na ręku i proszę Go o pokój dla was i pokój pośród was. Módlcie się i adorujcie mego Syna, aby do waszych serc weszły Jego pokój i radość. Modlę się z wami, abyście byli bardziej otwarci na modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

9.Romana Mesajul din 25 decembrie 2014 „Dragi copii, şi astăzi vi-L aduc în braţele mele pe Fiul meu Isus şi cer de la El pacea pentru voi şi pacea între voi. Rugaţi-vă şi adoraţi-L pe Fiul meu, pentru ca în inimile voastre să intre pacea Sa şi bucuria Sa. Mă rog pentru voi ca să fiţi tot mai deschişi rugăciunii. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele. ”

10.Bahasa indonesian Pesan 25 Desember 2014 “Anak – anak Ku yang terkasih. Juga hari ini, dalam pelukan Ku Aku menggendong Putera Ku Jesus untuk kamu dan Aku minta damai dari Dia untuk kamu dan damai diantara kamu. Berdoalah dan pujilah Putera Ku supaya damai Nya dan sukacita bersemayam dalam hatimu. Aku berdoa untuk kamu supaya kamu semua lebih terbuka untuk berdoa. Terima kasih atas tanggapan terhadap panggilan Ku.”

11.Russian Последное Послание из Меджугорье, 25 Декабрь 2014 “Дорогие дети! И сегодня Я несу в своих руках моего Сына Иисуса вам и я прошу у Него мира для вас и мира среди вас. Молитесь и обожайте моего Сына, чтобы Его мир и радость вошли в ваши сердца. Я молюсь, чтобы вы еще больше были открыты молитве. Спасибо, что ответили на мой призыв. “

12.Hungarian  Üzenet, 2014 december 25 “Drága gyermekek! Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. ”

13.Chinese 14.Dutch Laatst Boodschap, 25 december 2014 “Lieve kinderen, Ook vandaag draag ik mijn Zoon Jezus in mijn armen naar jullie en ik vraag Hem om vrede voor jullie en om vrede onder jullie. Bid en aanbid mijn Zoon, opdat in jullie harten Zijn vrede en Zijn vreugde binnengaan. Ik bid voor jullie, opdat jullie steeds meer open staan voor het gebed. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben. ”
15.Finnish Viesti, 25.joulukuu 2014 “Rakkaat lapset! Kannan teille tänäänkin sylissäni Poikani Jeesuksen ja pyydän Häneltä rauhaa teille ja teidän keskuuteenne. Rukoilkaa ja palvokaa Poikaani, jotta Hänen rauhansa ja ilonsa tulisivat sydämiinne. Rukoilen, että avautuisitte yhä enemmän rukoukselle. Kiitos siitä, että olette vastanneet kutsuuni. ”
16.Greek 17.Norwegian Budskapet fra 25. desember 2014 “Kjære barn! Også i dag bærer jeg min Sønn Jesus til dere i mine armer, og jeg ber om fred for dere og om fred blant dere fra Ham. Be til og tilbe min Sønn slik at Hans fred og glede kan komme inn i deres hjerter. Jeg ber for dere om å bli enda mere åpen for bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 18.Swedish Budskap 25 december 2014 “Kära barn! Också idag bär jag i mina armar min Son Jesus till er och jag ber Honom om frid för er och bland er. Be och tillbe min Son för att Hans frid och glädje ska komma in i era hjärtan. Jag ber för er att ni ska bli alltmer öppna för bön. Tack att ni svarat på min kallelse.” 19.Waray-Waray

20.Czech Poselství z Medžugorje, 25 prosince 2014 „Drahé děti! I dnes vám v náručí nesu svého syna Ježíše a žádám od Něj mír pro vás a mír mezi vámi. Modlete se a klanějte se mému Synu, aby do vašeho srdce vešel jeho mír a radost. Modlím se za vás, abyste byly co nejvíce otevření modlitbě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

21.Kiswahili 22.Slovak Posolstvo, Medžugorie, 25 december 2014 “Drahé deti! Aj dnes vám v náručí prinášam svojho Syna Ježiša a žiadam od neho pokoj pre vás a pokoj medzi vami. Modlite sa a klaňajte sa môjmu Synovi, aby do vašich sŕdc vstúpil jeho pokoj a radosť. Modlím sa za vás, aby ste boli čoraz viac otvorení modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. “

23.Slovenian  Sporočilo, 25 december 2014 «Dragi otroci! Tudi danes vam v naročju prinašam svojega sina Jezusa in ga prosim za mir za vas in za mir med vami. Molite in častite mojega Sina, da v vaša srca pride Njegov mir in radost. Molim za vas, da bi bili čim bolj odprti molitvi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. »

24.Vietnamese Latest Thông điệp Medjugorje ngày, 25 Tháng Mười Hai 2014 „Các con yêu dấu, Hôm nay nữa, trong đôi tay Mẹ đang mang Thánh Tử Giêsu của Mẹ tới cho các con và Mẹ cầu xin từ Ngài bình an cho các con và bình an ở giữa các con. Các con hãy cầu nguyện và tôn thờ Thánh Tử Mẹ cho bình an và niềm vui của Ngài đi vào tâm hồn các con. Mẹ cầu nguyện cho các con hoàn toàn rộng mở hơn tới việc cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ. ”

25.Arab 26.Latvian Nejaušs Vēstījums, 2011 g. 25 decembris “Mīļie bērni! Arī šodien uz savām rokām nesu jums Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dāvātu savu mieru. Lūdzieties, bērniņi, un sniedziet savu liecību, lai ikvienā sirdī gūtu virsroku nevis cilvēciskais, bet Dieva miers, kuru neviens nespēj sagraut. Tas ir sirdsmiers, ko Dievs sniedz tiem, kurus Viņš mīl. Pateicoties kristībai, jūs visi īpašā veidā esat aicināti un mīlēti, tāpēc lieciniet un lūdzieties, lai jūs būtu manas rokas, kas sniedzas pretī šai pasaulei, kura ilgojas pēc Dieva un miera. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu! ”

27.Japanese 2014年12月25日のメッセージ 「愛する子たちよ!きょうもまた 私は 息子(みこ)イエスを 両うでに抱いて 皆さんに運んでいます。私は、息子(みこ)に、あなたとあなたたちの間に 平和を願っています。私の息子(みこ)に祈り、そして崇めてください。私の息子(みこ)の平和と喜びが あなたたちの心の中に入りますように。私は あなたたちが より一層 祈りに開かれるよう 祈っています。呼びかけに応えてくださってありがとう」 28. Albanese – Shqip Mesazhi i 25 dhjetor 2014  “Bij të dashur, edhe sot po ju sjell në mes krahëve Birin tim Jezusin dhe kërkojë nga Ai paqen për ju dhe paqen midis jush. Lutuni dhe adhurojeni Birin tim të hyjë në zemrat tuaja paqa e tij dhe gëzimi i tij. Lutem për ju që të mundeni të jeni gjithmon të hapura ndaj lutjes. Faleminderit që i jeni përgjigjur thirrjes sime.”

La leggenda nera dello Ius primae noctis

Veritas Supplicans. Gli omosessuali cattolici scrivono al Papa