More stories

 • in

  Munificentissimus Deus (Nederlands)

  Inleiding1. De allervrijgevigste God, die alles vermag en wiens voorzieningheidplan op wijsheid en liefde berust, verzacht volgens een ondoorgrondelijke wilsbesluit de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde, opdat op verschiedene wijzen en in verscheidene maat, voor hen, die Hem leifhebben alles samenwerkt ten goede (Zie Rom, 8, 28) 2. Inderdaad, Ons Pontificaat wordt, […] More

 • in

  7. Moet je perse met zijn tweeën zijn om gelukkig te zijn?

  Je kunt altijd liefde geven. Want dat hoeft niet noodzakelijkerwijs via seksuele relaties te verlopen. Er bestaat gelukkig ook zoiets als genegenheid uit vriendschap! Er zijn mannen en vrouwen die van het huwelijk afzien, niet omdat ze erop neerzien of het afwijzen, maar vanwege een persoonlijke roeping. Daardoor getuigen zij in de wereld dat de […] More

 • in

  6. Verkering: hoe ver kun je gaan?

  De aantrekkingskracht die de een voor de ander kan voelen is een ervaring die soms heerlijk, ja zelfs bedwelmend is. Je ontdekt welke tedere gevoelens de ander bij je oproept en tegelijk dat je hart en je lichaam reageren op het zien van de ander en het contact met hem of haar. Het genoegen dat […] More

 • in

  4. Kun je nog van elkaar houden als je 90 bent?

  Marcel: We zijn 89 en 90 jaar en 70 jaar getrouwd. We houden nog steeds van elkaar! Hoe dat mogelijk is? Ik zeg jullie dat dat veel eenvoudiger is dan je zou denken: alles hangt ervan af, wat je onder liefde verstaat. Van iemand houden betekent: gelukkig zijn omdat je de ander gelukkig kunt maken. […] More

 • in

  Stop draagmoederschap nu Verklaring

  We zijn vrouwen en mannen met verschillende etnische, religieuze, culturele en sociaal-economische achtergronden uit alle delen van de wereld. We komen samen om onze gedeelde zorg te uiten voor vrouwen en kinderen die worden uitgebuit door middel van zwangerschapscontracten met draagmoederschap. Samen bevestigen we het diepe verlangen dat velen ouders moeten zijn. Maar zoals bij […] More

 • in

  Responsum ad dubium – omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht

  Op de voorgestelde vraag (dubium): Heeft de Kerk de macht om de zegening te geven aan verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht? Antwoord (responsum): Neen rklarende Nota1 In sommige kerkelijke kringen worden plannen en voorstellen voor zegeningen van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht naar voren gebracht. Dergelijke projecten worden niet zelden gemotiveerd door een […] More

 • in

  Brief van paus Franciscus voor gezinnen

  Beste echtparen over de hele wereld! In dit ‘Amoris Laetitia Family’-jaar schrijf ik om mijn diepe genegen­heid en nabij­heid tot u uit te drukken in deze zeer speciale tijd. Ge­zin­nen zijn altijd in mijn gedachten en gebe­den geweest, maar vooral tij­dens de pandemie, die ie­der­een zwaar op de proef heeft gesteld, vooral de meest kwets­ba­ren […] More

 • in

  Morele beschouwingen over vaccins die zijn bereid uit cellen van geaborteerde menselijke foetussen

  Pauselijke Academia Pro Vita Juni 5 2005 De kwestie die aan de orde is, betreft de rechtmatigheid van de productie, verspreiding en het gebruik van bepaalde vaccins waarvan de productie verband houdt met abortus. Dit zijn levende virusvaccins die zijn bereid uit menselijke cellijnen van foetale oorsprong, waarbij afgebroken menselijke foetale weefsels als bron van […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (in Dutch)

  Het menselijk leven en geboorteregelingen Paus Paulus VI25 juli 1968 Aan de eerbiedwaardige broeders patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en de overige plaatselijke gezagsdragers die in vrede en gemeenschap leven met de Apostolische StoelAan de geestelijkheid en de gelovigen van de gehele katholiek gemeenschap en aan alle mensen van goede wil over de gehele aarde De overdracht […] More

 • in

  Dank aan jullie vrouw (Johannes Paulus II)

  Dank aan jullie, vrouwen die moeder zijn! Jullie hebben mensen in jullie zelf beschutting geboden in een unieke ervaring van vreugde en barensnood. Deze ervaring maakt van jullie tot Gods eigen glimlach omwille van het pasgeboren kind, de glimlach die de eerste stappen van jullie kind begeleidt, die het helpt groeien, en die een anker […] More

 • in

  GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

  Tot U, heilige Jozef, nemen wij onzetoevlucht in onze nood en, na de hulpvan Uw allerheiligste Bruid te hebbeningeroepen, smeken wij metvertrouwen ook uw bescherming af.Wij bidden U ootmoedig: ziegoedgunstig neer op het erfdeel datJezus Christus door zijn Bloed heeftverworven, en help ons in onze nodendoor Uw machtige bijstand. Dat vragenwij omwille van de liefde, […] More

 • in

  Donum Vitae (nederlands)

  VoorwoordDe Congregatie voor de geloofsleer is door verschillende bisschoppenconferenties of afzonderlijke bisschoppen, theologen, medici en wetenschapsmensen benaderd met betrekking tot de overeenstemming met de katholieke moraalbeginselen van de biomedische technieken die het mogelijk maken in te grijpen in het beginstadium van het leven van het menselijk wezen en de processen van de voortplanting zelf. Deze […] More

 • in

  10. Waarom hij? Waarom zij?

  WAAROM HIJ? WAAROM ZIJ? Als je twee mensen ziet die heel veel van elkaar houden, wordt vaak gezegd dat dat heel gewoon is, omdat ze op elkaar lijken of omdat ze dezelfde interesses hebben of omdat ze samen gestudeerd hebben, enzovoort. Met andere woorden, het zou erop lijken dat je de liefde die twee mensen […] More

 • in

  Mijn geestelijk testament (Benedictus XVI)

  Wanneer ik op dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik doorlopen heb, dan zie ik allereerst hoeveel reden ik heb om dank te zeggen. Bovenal dank ik God zelf, de Gever van alle goede gaven, die mij het leven geschonken heeft en mij door allerlei soorten verwarring geleid heeft; die […] More

 • in

  18 Mythes over prostitutie

  Prostitutie is het oudste beroep van de wereld.Laten we het eens van de andere kant bekijken: pooier zijn kan inderdaad beschouwd worden als het oudste beroep ter wereld. Dit gezegd zijnde, het is niet omdat iets allang bestaat dat het niet veranderd kan of moet worden. We zeggen toch ook niet: ‘moord heeft altijd bestaan, […] More

 • in

  1. Van iemand houden wat is dat?

  Liefde is iets grandioos! Hoe zou je kunnen leven zonder dat iemand van je houdt? En zonder zelf van iemand te houden? Maar pas op voor namaak. De weerschijn is niet het licht zelf. De vrouw van mijn leven is niet de vrouw van een enkel ogenblik. Je met weinig tevreden stellen in de liefde […] More

 • in

  Gebed om vrede van Franciscus van Assisi

  Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.Laat mij liefde brengen waar haat heerst,laat mij vergeven wie mij beledigde,laat mij verzoenen wie in onmin leven,laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,laat mij vreugde brengen aan […] More

 • in

  3. En de discussies… de conflicten?

  Wat zou je zeggen van een echtpaar dat nooit eens een woordenwisseling heeft? Zou je je niet afvragen wie van de twee de ander heeft opgeslokt? • Wat heel bijzonder is in het verschil tussen man en vrouw, is dat ze door een verschillende benadering van de dingen elkaar kunnen verrijken. Tenminste, als ze de […] More

 • in

  Gebed van overgave – Charles De Foucauld

  Vader,Ik verlaat mij op U, doe met mij wat Gij goedvindt. Wat Gij ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als Uw wil maar geschiedt in mij en in al uw schepselen: niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen, ik […] More

Back to Top