10. Waarom hij? Waarom zij?

Foto di Isabel Lira da Pixabay

WAAROM HIJ? WAAROM ZIJ?

Als je twee mensen ziet die heel veel van elkaar houden, wordt vaak gezegd dat dat heel gewoon is, omdat ze op elkaar lijken of omdat ze dezelfde interesses hebben of omdat ze samen gestudeerd hebben, enzovoort. Met andere woorden, het zou erop lijken dat je de liefde die twee mensen voor elkaar hebben zou kunnen verklaren door het feit dat er een bepaalde band is die hen aan elkaar bindt of om een duidelijke reden (‘ik houd van haar omdat ze lief is’, of ‘ik houd van hem omdat hij zoveel humor heeft’, of ‘hij heeft een groot hart’, ‘we vullen elkaar zo goed aan’, enz.).

° Toch verklaart deze schijnbare reden niets; er zijn zoveel andere mensen die het hart op de juiste plaats hebben, die humor hebben of lief zijn… In feite lijkt het er op dat er in de liefde iets mysterieus meespeelt: je kunt de liefde niet verklaren, noch op commando oproepen en evenmin voorzien. Dat is maar goed ook, want de liefde maakt deel uit van het diepste, het meest unieke van ons wezen.

° Al is het waar dat een echte liefde de kwaliteiten van de ander ( humor, uiterlijk, gaven van hart) ‘gebruikt’ om toe te nemen en om beide mensen nader tot elkaar te brengen, toch is zij ook in staat om zwakheden en beperkingen, die zeker aan de dag zullen treden, bewust te accepteren. Dit vermogen van de liefde om verder te gaan dan alleen de bekoring die van de ander uitgaat is overigens een goede test voor de diepgang van de relatie. Deze vindt in feite -op een ondoorgrondelijke manier- zijn diepste wortels in de persoon zelf.

Op de vraag: ‘Waarom hij?’ ‘Waarom zij?’ is de enige echte verklaring: “Omdat hij het is, omdat ik het ben” (citaat van de Franse schrijver Montaigne).

Credits: www.ilestvivant.com
Agreement 25/7/2023
with Emmanuel Community https://emmanuel.info/

Humanae Vitae (in Dutch)

Veiligheidstips voor bekeerlingen, van de islam tot het katholicisme