Uczyń moje serce łagodnym i pokornym

Francesco Trevisani, Public domain, via Wikimedia Commons

Święta Maryjo, Matko Boża,zachowaj we mnie serce dziecka,czyste i przejrzyste jak źródło.Uproś mi serce proste,które nie lubuje się w smutkach;serce, które oddaje się wspaniałomyślnie,czułe i współczujące;serce wierne, hojne, które nie zapominao żadnym dobru i nie chowa urazyz powodu żadnego zła.

Uczyń moje serce łagodnym i pokornym,kochającym bezinteresowniei szczęśliwym,że może skryć się w innym sercu,w Sercu Twojego Boskiego Syna;uczyń je wielkim i nieujarzmionym,nieskalanym żadną niewdzięcznością,która mogłaby je zamknąć;uczyń sercem wolnymod wszelkiej obojętności;sercem zatroskanymo chwałę Jezusa Chrystusa;sercem zranionym Jego miłością,którego rana zagoi się dopiero w niebie.Amen.

(O. Léonce de Grandmaison SJ, 1868-1927)

Modlitwa oddania bł. Karola de Foucauld

Modlitwa oddania bł. Karola de Foucauld