Pomoc kobietom w trudnej sytuacji, rodzinom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, sytuacji skrajnego ubóstwa i wyzysku.
WSPIERAJ NAS, naprawdę Cię potrzebujemy!

IBAN (BancoPosta w imieniu Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
bic/swift: —- BPPIITRRXXX