copialavoroTë jesh miq i Lazarit është më shumë sesa thjesht vullnetarizëm. Është një udhëtim që mund të përmblidhet në tre fjalë: miqësia, lutja dhe shërbimi ndaj të varfërve, të vegjëlve, të thjeshtëve. Një dashuri e marrë nga Perëndia që ne do të dëshironim të kthejmë dhe të sjellim tek ata që nuk janë të dashur apo nuk ndihen të dashur. Disa jobesimtarë bashkëpunojnë me ne, por ndajnë vlerat mbi të cilat bazohet shërbimi ynë.

Ideali që na nxit është dëshira për të takuar të gjithë njerëzit që jetojnë në situata vuajtjesh dhe margjinalizimi.

Nga kjo dashuri në të fundit vjen emri Amici di Lazzaro.
Llazari është njeriu i varfër i përmendur nga Jezui në ungjijtë që vdes para shtëpisë së të pasurit, por ai është gjithashtu një person i vërtetë: miku i Jezusit i cili kthehet në jetë.
Për ne është një ftesë për të bërë miq edhe për ata që nuk janë materialisht të varfër, por kërkon apo ka të drejtën për një jetë plot me qetësi, vlera, dashuri, referenca, besim, dëgjim, gëzim.

Kështu i shërbejmë fëmijëve tanë, të rinjve dhe atyre që duhet të edukohen, shoqërohen dhe dëgjojnë.

Nevojat përreth nesh janë të mëdha: nevojat materiale, njerëzore dhe shpirtërore, por shtëpia dhe puna, arsimi dhe të drejtat nuk janë të mjaftueshme për t’i bërë njerëzit të lumtur.

Ata janë dashuria, miqësia, dëgjimi dhe besimi që ndajmë, që sjellin paqe dhe gëzim. Të varfërit na mësojnë aq shumë dhe shumë herë që duhet të themi falë atyre për atë që marrim, është një shkëmbim i barabartë, si miq.