Këshilla sigurie për të konvertuarit nga Islami në Katolicizëm

Foto di Robert Allmann da Pixabay

Nga përvoja jonë, ne mund të japim disa këshilla sigurie për një person që kalon nga fetë e tjera në katolicizëm ose jeton në regjime ateiste.

1) MOS U TRUAN TJERËVE PËR KONVERTIMIN TUAJ
As mos u tregoni familjes ose miqve tuaj për konvertimin derisa të jetoni vetëm.

2) MOS LËNË GJURMË
Mos lini gjurmë në kompjuterin tuaj, smartphone, sms, libra apo ditarë. Fshini historikun e pajisjes tuaj dhe kushtojini vëmendje kopjeve automatike të telefonit ose emailit. Zbrazni koshin tuaj dhe dosjet e postimeve/email-eve të fshira. Kushtojini vëmendje fotografive të printuara, kartave të shenjta dhe lutjeve.

3) MOS I BËNI NDRYSHIMET SHUME TË DUKSHME
Shmangni ndryshimet e papritura në veshje ose sjellje. Ndryshimet që janë shumë të shpejta mund të shkaktojnë reagime të rrezikshme në mjedisin tuaj familjar ose shoqëror.

4) ËSHTË MË MIRË TË ASKUSH TË SHKOHET, KUR SHKONI NË MËSHËN E SHENJTË OSE TË LUTET.
Zgjidhni gjithmonë momentet kur jeni vetëm dhe, nëse shkoni në kishë, jini shumë të kujdesshëm. Nëse është e mundur, shkoni në një zonë ku nuk jeni të njohur.

5) NËSE NUK MUND TË PAGËZOHET TANI
Zoti e sheh zemrën tënde dhe, nëse ka rreziqe të mëdha për jetën tënde ose të anëtarëve të familjes tënde, duhet ta dish se në rast rreziku për vdekje, mund të pagëzohesh nga çdo i krishterë. Kushdo që ju pagëzon, bëjeni me ujë duke thënë “Unë ju pagëzoj në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë”.

6) KUJTUNI KUJDES PËRKTHIMËSVE DHE NDËRMJETËSUESVE KULTURORE
Nëse jeni në një kamp refugjatësh, veçanërisht në vendet muslimane, kushtojini vëmendje përkthyesve (madje edhe atyre nga organizatat perëndimore). Mos flisni për konvertim të panevojshëm. Nëse jeni në kampe pritjeje në Evropë, kini kujdes nga ndërmjetësit dhe përkthyesit kulturorë. Nëse ju duhet të kërkoni azil politik për shkak të konvertimit tuaj, kërkoni ndihmë nga një operator i krishterë dhe verifikoni që përkthimi nuk ka ndryshuar për t’ju dëmtuar.

7) PËRDORNI NJË GJUHË TË NDRYSHME
Nëse është e mundur, përdorni një gjuhë tjetër nga gjuha juaj për të kërkuar ndihmë.

8) INTERNETI DHE PJETA SATELITIKE
Mësoni të përdorni proxies dhe VPN për të shfletuar më shumë në mënyrë anonime. Ose përdorni modalitetin e shfletimit privat të Edge, Chrome, Firefox, etj. Pastroni historinë tuaj dhe mbani mend (në kokën tuaj) adresat e faqeve të internetit që ju interesojnë. Kini kujdes të mos akordoni kanalet tuaja satelitore me kanalet e krishtera. Nëse përdorni media sociale, krijoni nënprofile të panjohura, por mos i lidhni me një numër telefoni.

Kush janë engjëjt?