Po Iëshohem krejtësisht – Charles De Foucauld

frerecharles

Ati im,
Po Iëshohem krejtësisht në duart e tua.

Bëj me mua gjithçka të pëlqen Ty
e unë të falënderoj për çkado që të bësh me mua.

Jam i gatshëm per çdo gjë, pranoj çdo gjë.
Vetëm të plotësohet vullneti yt në mua,
e në të gjitha krijesat e tua:
Zoti im, nuk dëshiroj asgjë tjetër.

Po e Ië shpirtin tim në duart e tua.
Po ta dhuroj, Zoti im,
me gjithë dashurinë e zemrës sime, sepse Të dua.
E dashuria kërkon prei meje
të dhurohem krejtësisht e ta Iëshoj vetveten
plotësisht në duart e tua,
me besim të pamasë, sepse ti je Ati im.
(Charles De Foucauld)

Vonë të kam dashur ty!!! – Shën Agustinit

“Caritas in veritate” – Enciklika Papa Benediktit XVI