copialavoro

Ne jemi një shoqatë e vogël katolike e përbërë nga të rinj dhe të rritur që duan të përjetojnë diçka që shkon përtej vullnetarizmit të thjeshtë.

Miqtë e Llazarit bazohen në tre shtylla themelore: miqësia, lutja dhe shërbimi ndaj më nevojtarëve, të varfërve, të thjeshtëve.
Është një dashuri që ne kemi marrë nga Perëndia dhe që dëshirojmë t’ua japim atyre që ndihen të përjashtuar ose pa dashuri. Me ne bashkëpunojnë edhe jobesimtarët, por që ndajnë vlerat mbi të cilat bazohet angazhimi ynë.

Ne duam t’u drejtohemi të gjithë njerëzve që përjetojnë situata vuajtjeje dhe margjinalizimi.
Pikërisht nga kjo dashuri e fundit ka marrë emrin “Miqtë e Llazarit”.
Llazari është i varfëri i përmendur në Ungjij, i cili vdes para shtëpisë së të pasurit.
Llazari është gjithashtu një personazh i vërtetë: miku i Jezusit që rikthehet në jetë.

Për ne, të jesh Miq i Llazarit do të thotë të jesh miq edhe me ata që nuk janë të varfër materialisht, por që kërkojnë një jetë me më shumë qetësi, vlera, dashuri, pika referimi, besim dhe dëgjim.
Prandaj, angazhimi ynë shtrihet edhe ndaj fëmijëve, të rinjve dhe atyre që kanë nevojë të edukohen, të shoqërohen, të dëgjohen dhe tek ata të përndjekur për besimin e tyre.

Nevojat që na rrethojnë janë të mëdha: nevojat materiale, njerëzore dhe shpirtërore.
Megjithatë, strehimi, puna, arsimimi dhe të drejtat nuk mjaftojnë për t’i bërë njerëzit të lumtur.
Është dashuria, miqësia, dëgjimi dhe besimi që ndajmë që sjellin paqe dhe gëzim.
,