Hıristiyan Katolik Duaları

GÜNLÜK DUALAR

Göklerdeki Pederimiz

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Selam Sana

Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir, kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah’ın Annesi, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

Büyük İman Duası

Bir tek Allah’a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah’a inanıyorum.

Tüm asırlardan önce Peder’den doğmuş olan, Allah’ın biricik Oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Allah’tan Allah, Nur’dan Nur, gerçek Allah’tan gerçek Allah’tır. Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir ve her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruh’un kudretiyle bakire Meryem’den vücut alıp insan olmuştur. Pontius Pilatus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve Kutsal Yazılara göre üç gün sonra dirilmiştir. Göğe çıkmış ve Pederin sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için, şanla tekrar gelecek ve onun hükümdarlığı son bulmayacaktır. Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum. Havarilerin inancına dayanan, katolik ve kutsal olan tek Kilise’ye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorm. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin.

İman Eylemi

Allah’ım, açıkladığın ve Kilise vasıtasıyla öğrettiğin bütün hakikatlere inanırım; çünkü sen yanılmaz ve yanıltmazsım Amin.

Ümit Eylemi

Allah’ım, bu dünyada lütfunu, öbür dünyada vaadettiğin sonsuz hayatı bana bahşedeceğini ümit ederim. Amin.

Sevgi Eylemi

Allah’ım, sen çok iyisin ve sonsuz sevgiye layıksın. Seni bütün kalbimle ve herşeyden çok severim. Seni sevdiğim için de bütün insanları kendimi sevdiğim kadar severim. Amin.

Pişmanlık Eylemi

Allah’ım,işlediğim bütün günahlardan çok pişmanım; çünkü sonsuz sevgine karşı geldim ve yakınlarımı incittim. Tövbe ederim ve senin yardımınla artık günah işlememeye söz veririm. Amin.

Sabah Duası

Tanrım, sana tapar ve bütün kalbimle seni severim. Beni yarattığın, inanç verdiğin ve bütün gece beni koruduğun için sana teşekkür ederim. Bugün bütün yapacağım şeyler senin isteğine göre olup yüceliğini arttırsın. Beni günah işlemekten ve kötülüklerden koru. Lütfun benimle ve bütün sevdiklerimle olsun. Amin.

Akşam Duası

Tanrım, sana tapar ve bütün kalbimle seni severim. Beni yarattığın, inanç verdiğin ve bütün gün beni koruduğun için sana teşekkür ederim. Beni istirahat ederken de bütün tehlikelerden koru ve kötü bir şey yaptımsa affet. Lütfun benimle ve bütün sevdiklerimle olsun. Amin.

Yemekten Önce Dua

Tüm evreni seven, göklerdeki kuşlara yemini veren, doğayı güzel bir şekilde giydiren Tanrım, bütün bu yarattığın şeyler için seni överiz. Bize verdiğin bu yemekler için seni över ve sana şükrederiz. Yeryüzündeki bütün kullarından gerekli yiyecekleri esirgeme. Amin.

Yemekten Sonra Dua

Tanrım, bize verdiğin bütün yiyecekler için sana şükrederiz. Aramızda paylaştığımız bu ekmekle hem sana hem kardeşlerimize ve tüm insanlara sevgiyle bağlı olalım. Amin.

Çalışmadan Önceki Dua

Her şeye kadir olan Tanrım, bütün gün kalplerimizi, vücutlarımızı, duygularımızı eylemlerimizi, sözlerimizi iyice yönelt ve takdis et. Verdiğin emirlere göre yaşamamızı ve çalışmamızı sağla, öyle ki şimdi sana layık olup ebedi hayatta da seninle birlikte yaşayalım. Amin.

Katolik Kilisesi Din ve Ahlâk İlkeleri (2258-2283) – Cinayet işlemeyeceksin

Katolik kilisesi kateşizmi – Tek bir gerçek din ya da Kilise