Katolik kilisesi kateşizmi – Tek bir gerçek din ya da Kilise

“Tek bir gerçek din ya da Kilise (Katolik Kilisesi) vardır, çünkü tek bir gerçek Kurtarıcı vardır: İsa Mesih. Kendi suçuyla kim İsa Mesih Kilisesi dışında ise, kurtarılmayacak; onun hatası olmayan, kurtarılabilir. Fakat o daha da zorlaşacak, İsa Mesih ve Kilise’sinden uzaklaşacak, onun hakikati ve zarafeti o kadar az olacaktır. İsa Mesih Kilisesi’nde tam bir gerçek ve bol lütuf vardır ve bu nedenle kurtuluşun en büyük kolaylığı ve olasılığı vardır. Bu yüzden, kendimizi korumak için, bizim sahip olduğumuz dinin çok önemli olduğu” (yukarıdaki tablonun sonundaki alıntılanan kitabın metni).

Hıristiyan Katolik Duaları

Soru 97: Tanrısal cevher ölümlü olabilir mi? İsa çarmıhta öldüğünde tanrısal cevheri de öldü mü? (TR)