Soru 97: Tanrısal cevher ölümlü olabilir mi? İsa çarmıhta öldüğünde tanrısal cevheri de öldü mü? (TR)

Foto di NoName_13 da Pixabay

Tanrısal cevher ölümlü olabilir mi? İsa çarmıhta öldüğünde tanrısal cevheri de öldü mü? (TR)

Yanıt: Tanrı – Kutsal Kitapta sık sık denildiği gibi – Diri Tanrıdır. O bütün yaşamın kaynağıdır (bkz. Mezmur 36,10). Tanrının ölümün kudretine tabi değildir. Ölümsüzlüğün tek sahibi Odur (Timoteyusa 1.Mektup 6,16). Tanrısal cevher ölümlü olamaz.

Hristiyan inancın göre ölümsüz Tanrı, fani (ölümlü) insanlara sevgiyle bağlı olduğunu İsa Mesihte açınlamıştır. En ağır, en sıkıntılı zamanlara dek daima bizlere yakındır. İsa haçta canını insanlar için feda etmiş ve insan olarak ölmüştür. Tanrı, çarmıha gerilmiş olan İsada mevcuttu ve İsanın ölümünü sevgisiyle duyumsadı. Ancak Tanrı bu sırada Tanrı olarak ölmemiştir, varolmaktan vazgeçmemiştir, Tanrısal cevheri sönmez. Tanrı ölümsüzdür. Ancak Tanrı acısını paylaşır şekilde ölürken İsanın yanındaydı ve ölüm aracılığıyla Onu yeni ve ölümsüz yaşama diriltti.

Bir benzetme yapacak olursak: Bir anne çocuğuna sevgi ile bağlıdır. Eğer çocuk ağır bir hastalığa yakalanır ve acılar içinde ölürse annesi de bedenen ölmemesine rağmen çocuğunun acılarını ve ölümünü yüreğinde duyumsar ve aynı acıyı çeker. Bu şekilde Tanrı da sevgili Oğlu İsanın (bkz. Luka 3,22) ölümünü, kendi Tanrısal cevheri ölmeden duyumsamakta, aynı acıyı çekmektedir. (Erhard Kunz SJ)

Katolik kilisesi kateşizmi – Tek bir gerçek din ya da Kilise