Kasno sam te uzljubio ljepoto (Sv. Augustina)

ambito lombardo, Public domain, via Wikimedia Commons

Kasno sam te uzljubio, o Ljepoto uvijek stara i uvijek nova, kasno sam te uzljubio! I gle, ti si bio u meni, a ja sam bio izvan sebe, i tražio sam te neprikladno se dajući tvojim stvorenjima. Ti si bio sa mnom, ali ja nisam bio s tobom. Stvari su me držale daleko od tebe i da bar osim tebe nisu imale drugog oslonca. Zvao si me, i tvoj je zov pobijedio moju gluhoću. Ti si me prosvijetlio i tvoj je sjaj rastjerao moju sljepoću. Raširio si svoj miris; udisao sam ga i sada žudim za tobom. Okusio sam te; sada gladujem i žeđam za tobom. Dodirnuo si me i gorim od silne želje za tvojim mirom. Amen.
Sv. Augustina

Molitva predanja – bl. Charles de Foucauld