More stories

 • in

  Mi a torinói szent lepel?

  A lepel egy téglalap alakú, körülbelül 4,41 m x 1,13 m méretű, halszálkamintával szőtt vászonszövet, amelyen egy keresztre feszített és megkínzott férfi elöl és hátul képe látható, akinek a Názáreti Jézuséhoz hasonló nyomok és sebek vannak.Torinóban (Olaszország) a katedrálisban őrzik.A kép körül két fekete vonal, valamint számos javítás és nyom látható a franciaországi Chambéry-ben, ahol […] More

 • in

  Szent Gianna Beretta Molla életrajza

  Gianna Beretta Magentában (Milánó) született 1922. október 4-én. Fiatalon készségesen fogadta a hit ajándékát és azt az egyértelműen keresztény nevelést, amelyet kiváló szüleitől kapott. Ennek eredményeként az életet Isten csodálatos ajándékaként élte meg, erősen hitt a Gondviselésben, és meg volt győződve az ima szükségességéről és hatékonyságáról. Közép- és egyetemi tanulmányai során szorgalmasan szentelte magát a […] More

 • in

  Mítoszok a prostitúcióról

  #1: „A prostitúció a legősibb mesterség a világon” Ellenkezőleg: talán inkább a striciség a legősibb mesterség. Egyébként abból, hogy valami régóta létezik, egyáltalán nem következik, hogy nem is kell, vagy nem is lehet változtatni rajta. Senki nem mondja, hogy „gyilkosság mindig volt, mindig lesz, így hát sajnos nem lehet mit tenni ellene.” Jusson eszünkbe a […] More

 • in

  A Hittani Kongregáció válasza egy az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatának megáldásával kapcsolatban felmerült kételyre

  A FELTETT KÉRDÉSRE: Van-e hatalma az Egyháznak arra, hogy áldást adjon az azonos nemű személyek élettársi kapcsolatára?A VÁLASZ: Nincs. Indoklás Bizonyos egyházi körökben azonos neműek élettársi kapcsolatának megáldására irányuló tervek és javaslatok vannak terjedőben. Ezeket a terveket nemritkán az az őszinte szándék vezeti, hogy befogadják és kísérjék a homoszexuális személyeket, akiknek felkínálják a hitben való […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (magyar)

  VI. Pál pápa enciklikája a helyes születésszabályozásról RÓMA,1968 BEVEZETÉS Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és aggodalmak kísérik. E feladat vállalása mindig komoly kérdéseket jelentett a házastársak lelkiismeretének, de az emberiség újabb időszakában olyan […] More

 • in

  XIII. Leó pápa imája Szent Józsefhez

  Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük. Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben. […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.