More stories

 • in

  “Caritas in veritate” – Enciklika Papa Benediktit XVI

  HYRJE 1. Bamirësia në vërtetësi, ne te cilen Jezu Krishti u be deshmitar me jeten e Tij tokesore dhe mbi te gjitha me vdekjen dhe ringjalljen e tij, është forca kryesore shtytëse për zhvillimin e vërtetë të çdo personi dhe të të gjithë njerëzimit. Dashuria – “caritas” – është një forcë e jashtëzakonshme që e […] More

 • in

  Po Iëshohem krejtësisht – Charles De Foucauld

  Ati im,Po Iëshohem krejtësisht në duart e tua. Bëj me mua gjithçka të pëlqen Tye unë të falënderoj për çkado që të bësh me mua. Jam i gatshëm per çdo gjë, pranoj çdo gjë.Vetëm të plotësohet vullneti yt në mua,e në të gjitha krijesat e tua:Zoti im, nuk dëshiroj asgjë tjetër. Po e Ië shpirtin […] More

 • in

  Vonë të kam dashur ty!!! – Shën Agustinit

  Vonë të kam dashur, o Bukuri kaq e lashtë dhe kaq e re, vonë të kam dashur ty! Ja, të kisha brenda vetvetes sime,Por tek rrija jashtë, kërkoja kot…Mbi gjërat që ke krijuar aq bukurUnë shkela,u nxitova e me turr vrapova….Kështu u deformova…. Ti ishe me mua, por unë nuk isha me ty.Ato që më […] More

 • in

  Kush janë engjëjt?

  60. Kush janë engjëjt? Engjëjt janë krijesa tërësisht shpirtërore, pa trup, të padukshme, të pavdekshme, qenie personale të pajisura me inteligjencë dhe vullnet. Ata, duke e soditur pareshtur Hyjin faqe˗faqas, e lavdërojnë, i shërbejnë dhe janë lajmëtarët e Tij në përmbushjen e misionit të shpëtimit për të gjithë njerëzit. 61. Në ç’mënyrë engjëjt janë të […] More

 • in

  Këshilla sigurie për të konvertuarit nga Islami në Katolicizëm

  Nga përvoja jonë, ne mund të japim disa këshilla sigurie për një person që kalon nga fetë e tjera në katolicizëm ose jeton në regjime ateiste. 1) MOS U TRUAN TJERËVE PËR KONVERTIMIN TUAJAs mos u tregoni familjes ose miqve tuaj për konvertimin derisa të jetoni vetëm. 2) MOS LËNË GJURMËMos lini gjurmë në kompjuterin […] More

 • in

  Unë besoj në lutje (Baba Andrea Gasparino)

  Unë besoj se lutja nuk është gjithçka, por që gjithçka duhet të fillojë me lutje: sepse inteligjenca njerëzore është shumë e shkurtër dhe vullneti i njeriut është shumë i dobët; sepse njeriu që vepron pa Zotin kurrë nuk jep më të mirën nga vetja. Unë besoj se Jezu Krishti, duke na dhënë “Atë ynë”, donte […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.