More stories

 • in ,

  Samaritanus bonus – List o péči o osoby v kritické a termináLní fázi života

  Úvod Milosrdný Samaritán, který schází ze své cesty, aby pomohl nemocné-mu (srov. Lk 10,30–37), je obrazem Ježíše Krista, jenž se setkává s člo-věkem potřebujícím spásu a pečuje o jeho rány a bolesti „olejem útěchy a vínem naděje“.1 Je lékařem duše a těla a „věrným svědkem“ (Zj 3,14) spasitelné Boží přítomnosti ve světě. Jak ale dnes […] More

 • in

  Donum Vitae (Čeština)

  ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A. Bůh, Stvořitel a Otec, svěřil člověku život jako svůj dar. To člověka zavazuje, aby si uvědomoval jeho nevýslovnou cenu a přijal za něj odpovědnost. Tento základní princip musí být středem úvah, jejichž cílem je objasnit a vyřešit mravní otázky vyvolané umělými zásahy do rodícího se života a do procesu […] More

 • in ,

  Humanae Vitae (cesky)

  Encyklika Pavla VI. o správném řádu sdělování lidského života z 25. července roku 1968 Ctihodní bratři, milovaní synové a dcery! ÚVOD 1. Sdělovat život je vážnou povinností manželů. Ti jsou proto svobodní a odpovědní spolupracovníci Boha Stvořitele. To je pro ně vždy zdrojem velkých radostí, někdy ovšem též spojených s nemalými potížemi a úzkostmi. Plnění […] More

 • in

  Modlitba k sv. Josefu po růžencové pobožnosti od papeže Lva XIII.

  K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, […] More

 • in

  Modlitba sv. Františka z Assisi

  Pane, udělej ze mě nástroj svého míru.Tam, kde je nenávist, nechám přinést lásku.Tam, kde je urážka, mi dovolte milost.Tam, kde je nesoulad, nechám přinést sjednocení.Tam, kde je chyba, nechť přinesu pravdu.Tam, kde jsou pochybnosti, nechám přinést víru.Tam, kde panuje zoufalství, nechám přinést naději.Tam, kde je tma, nechám přinést vaše světlo.Tam, kde je smutek, nech mě […] More

 • in

  1.Ljubiti, kaj to pomeni?

  Ali ne hrepenimo vsi po ljubezni? Kako bi mogli živeti, ne da bi ljubili in bili ljubljeni? Med mnogimi načini ljubezni so: prijateljstvo, ljubezen staršev do otrok, ljubezen med možem in ženo, ki se združita s poroko. Kaj me na njej ali njem privlači? • Usluge, ki mi jih nudi (premoženje, družbeni status)?• Lepota, ugodje, […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.