More stories

  • in

    (پرسش D97:) «آیا یک وجود الهی می تواند میرا باشد؟ آیا وقتی عیسی بر صلیب جان داد، وجود الهی او نیز از دنیا رفت؟»

    «آیا یک وجود الهی می تواند میرا باشد؟ آیا وقتی عیسی بر صلیب جان داد، وجود الهی او نیز از دنیا رفت؟»  (ت.) پاسخ: خدا – همان گونه که اغلب در کتاب مقدس اظهار می شود – «خدای زنده» است او سرچشمه و خاستگاه حیات است (مقایسه کنید با: مزامیر، باب 36، آیه 10). او […] More

  • in

    نکات ایمنی برای گروندگان از اسلام به کاتولیک

    از تجربه خود می‌توانیم برای افرادی که از ادیان دیگر به کاتولیک می‌آیند یا در رژیم‌های الحادی زندگی می‌کنند، توصیه‌های ایمنی ارائه کنیم. 1) به دیگران نگویید که مسیحی شده اید در مورد گرویدن خود به مسیحیت، حتی با خانواده یا دوستان خود، تا زمانی که مستقل زندگی نکنید، صحبت نکنید 2) ردیابی را ترک […] More