Jsme malé katolické sdružení složené z mladých lidí a dospělých, kteří chtějí zažít něco, co přesahuje pouhé dobrovolnictví.

„Přátelé Lazara“ stojí na třech základních pilířích: přátelství, modlitba a služba těm nejpotřebnějším, nejchudším a prostým.
Je to láska, kterou jsme dostali od Boha a kterou si přejeme dávat těm, kteří se cítí vyloučeni nebo postrádají lásku. Spolupracují s námi i nevěřící, kteří však sdílejí hodnoty, na nichž je založen náš závazek.

Chceme oslovit všechny lidi, kteří zažívají situace utrpení a marginalizace.
Právě podle této lásky k chudým mají „Přátelé Lazara“ své jméno.
Lazar je chudý muž zmíněný v evangeliích, který umírá před domem boháče.
Lazar je také skutečná postava: Ježíšův přítel, který je přiveden zpět k životu.

Být Lazarovými přáteli pro nás znamená být přáteli i s těmi, kdo nejsou materiálně chudí, ale hledají život s větším klidem, hodnotami, náklonností, záchytnými body, vírou a nasloucháním.
Náš závazek se proto vztahuje i na děti, mladé lidi a ty, kteří potřebují být vzděláváni, doprovázeni, nasloucháni a pronásledováni pro svou víru.

Potřeby, které nás obklopují, jsou obrovské: potřeby materiální, lidské i duchovní.
Bydlení, práce, vzdělání a práva však ke štěstí nestačí.
Je to láska, přátelství, naslouchání a víra, které sdílíme, které přináší mír a radost.