5. Hoe moet je omgaan met het verschil tussen jongens en meisjes?

Foto di Clker-Free-Vector-Images da Pixabay

ALLEREERST HEEL NUCHTER

Er zijn verschillen: die liggen niet muurvast, dat is zo, en in ieders persoonlijkheid liggen de nuanceringen weer anders…maar er zijn verschillen. Je bent man of vrouw met je hele wezen en niet alleen met je lichaam. In elke cel van ons lichaam, zonder uitzondering, is het chromosoom van het man- of vrouw-zijn aanwezig, zonder uitzondering. Ons hele wezen draagt daar dus de kenmerken van.

Zo kun je in het algemeen zeggen, dat bij de vrouw de manier warop zij zaken en situaties bekijkt, meer intuïtief van aard is dan bij de man. Zij heeft ook meer fantasie. Hij voelt zich meer op zijn gemak als hij de dingen verstandelijk kan benaderen; in ieder geval laat hij zich niet zo snel door zijn verbeelding meeslepen.

Een ander voorbeeld: het gevoelsleven, de gevoeligheid van de vrouw heeft net als haar verbeeldingskracht de overhand vooral in de manier waarop zij met de liefde omgaat. Het lichamelijke aspect komt voor haar op de tweede plaats. De man daarentegen reageert in eerste instantie meer lichamelijk en vervolgens gaat het gevoel op meer indirecte wijze meespelen.

Hoe kunnen we dan met de verschillen omgaan?

Laten we concreet zijn. Om te beginnen moeten we de verschillen kennen. Heel veel meisjes beseffen bijvoorbeeld niet dat bepaalde kleding jongens in verwarring kan brengen. Dus zonder nou direct een jute zak aan te trekken -alsjeblieft niet!- moet je er toch op letten. Je heoft de mode niet klakkeloos te volgen.

En hoeveel jongens hebben helemaal niet door, dat hun vriendelijke maar toch wat onvoorzichtige woorden of gedrag bij sommige meisjes een heleboel vragen of fantasieën oproepen. “Ik geloof dat hij belangstelling voor me heeft. Hij is zelfs naast me komen zitten…!”HET VERSCHIL:

EEN GESCHENK VAN GOD

In wezen zijn deze verschillen tussen man en vrouw een geschenk van God. We zijn zo geschapen, juist om elkaar aan te vullen en van elkaar te houden, om elkaar van dienst te zijn en te steunen. De verschillen moeten verder op de juiste wijze uitgebouwd worden. Het is aan ons, onze persoonlijke eigenschappen te ontwikkelen om de anderen daar mee van dienst te zijn. Dat vergt veel van ons. Maar kennen we niet allemaal jongens of meisjes die dor hun gedrag, hun manier van kijken of van zijn, vriendschappelijk respect in ons oproepen en in ons het verlangen wekken, edelmoediger te zijn, zonder ons te vertellen wat we moeten doen of laten?

Credits: www.ilestvivant.com
Agreement 25/7/2023
with Emmanuel Community https://emmanuel.info/

Geestelijk testament van broeder Christian