Wij zijn een kleine katholieke vereniging bestaande uit jongeren en volwassenen die iets willen ervaren dat verder gaat dan louter vrijwilligerswerk.

De “Vrienden van Lazarus” zijn gebaseerd op drie fundamentele pijlers: vriendschap, gebed en dienstbaarheid aan de meest behoeftigen, de armen en de eenvoudigen.
Het is een liefde die we van God hebben ontvangen en die we willen geven aan degenen die zich buitengesloten of verstoken van liefde voelen. Niet-gelovigen, maar die de waarden delen waarop ons engagement is gebaseerd, werken ook met ons samen.

We willen alle mensen bereiken die situaties van lijden en marginalisering ervaren.
Het is precies aan deze liefde voor de armen dat “Vrienden van Lazarus” zijn naam ontleent.
Lazarus is de arme man die in de Evangeliën wordt genoemd en die sterft voor het huis van de rijke man.
Lazarus is ook een echt personage: de vriend van Jezus die weer tot leven wordt gewekt.

Voor ons betekent Vrienden van Lazarus zijn ook vrienden zijn met mensen die niet materieel arm zijn, maar die een leven zoeken met meer rust, waarden, genegenheid, referentiepunten, geloof en luisteren.
Onze inzet strekt zich daarom ook uit tot kinderen, jongeren en degenen die onderwijs, begeleiding en gehoor nodig hebben, en tot degenen die vervolgd worden vanwege hun geloof.

De behoeften die ons omringen zijn enorm: materiële, menselijke en spirituele behoeften.
Huisvesting, werk, onderwijs en rechten zijn echter niet voldoende om mensen gelukkig te maken.
Het zijn de liefde, de vriendschap, het luisteren en het geloof die we delen die vrede en vreugde brengen.