More stories

 • in ,

  Humanae Vitae (in Dutch)

  Het menselijk leven en geboorteregelingen Paus Paulus VI25 juli 1968 Aan de eerbiedwaardige broeders patriarchen, aartsbisschoppen, bisschoppen en de overige plaatselijke gezagsdragers die in vrede en gemeenschap leven met de Apostolische StoelAan de geestelijkheid en de gelovigen van de gehele katholiek gemeenschap en aan alle mensen van goede wil over de gehele aarde De overdracht […] More

 • in

  GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

  Tot U, heilige Jozef, nemen wij onzetoevlucht in onze nood en, na de hulpvan Uw allerheiligste Bruid te hebbeningeroepen, smeken wij metvertrouwen ook uw bescherming af.Wij bidden U ootmoedig: ziegoedgunstig neer op het erfdeel datJezus Christus door zijn Bloed heeftverworven, en help ons in onze nodendoor Uw machtige bijstand. Dat vragenwij omwille van de liefde, […] More

 • in

  Mijn geestelijk testament (Benedictus XVI)

  Wanneer ik op dit late uur van mijn leven terugkijk op de decennia die ik doorlopen heb, dan zie ik allereerst hoeveel reden ik heb om dank te zeggen. Bovenal dank ik God zelf, de Gever van alle goede gaven, die mij het leven geschonken heeft en mij door allerlei soorten verwarring geleid heeft; die […] More

 • in

  Morele beschouwingen over vaccins die zijn bereid uit cellen van geaborteerde menselijke foetussen

  Pauselijke Academia Pro Vita Juni 5 2005 De kwestie die aan de orde is, betreft de rechtmatigheid van de productie, verspreiding en het gebruik van bepaalde vaccins waarvan de productie verband houdt met abortus. Dit zijn levende virusvaccins die zijn bereid uit menselijke cellijnen van foetale oorsprong, waarbij afgebroken menselijke foetale weefsels als bron van […] More

 • in

  Gebed om vrede van Franciscus van Assisi

  Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.Laat mij liefde brengen waar haat heerst,laat mij vergeven wie mij beledigde,laat mij verzoenen wie in onmin leven,laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,laat mij vreugde brengen aan […] More

 • in

  Gebed van overgave – Charles De Foucauld

  Vader,Ik verlaat mij op U, doe met mij wat Gij goedvindt. Wat Gij ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als Uw wil maar geschiedt in mij en in al uw schepselen: niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen, ik […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.