Jesteśmy małym katolickim stowarzyszeniem złożonym z młodych i dorosłych, którzy chcą doświadczyć czegoś, co wykracza poza zwykły wolontariat.

Przyjaciele Łazarza opierają się na trzech podstawowych filarach: przyjaźni, modlitwie i służbie najbardziej potrzebującym, biednym i prostym.
Jest to miłość, którą otrzymaliśmy od Boga i którą pragniemy dawać tym, którzy czują się wykluczeni lub pozbawieni miłości. Współpracują z nami także osoby niewierzące, ale podzielające wartości, na których opiera się nasze zaangażowanie.

Chcemy dotrzeć do wszystkich osób, które doświadczają sytuacji cierpienia i marginalizacji.
To właśnie z tej miłości do ostatniego wzięła swoją nazwę „Przyjaciele Łazarza”.
Łazarz to biedak wspomniany w Ewangeliach, który umiera przed domem bogacza.
Łazarz to także postać realna: przyjaciel Jezusa, który został przywrócony do życia.

Bycie Przyjaciółmi Łazarza oznacza dla nas przyjaźń także z tymi, którzy nie są biedni materialnie, ale szukają życia pełnego spokoju, wartości, uczuć, punktów odniesienia, wiary i słuchania.
Dlatego nasze zaangażowanie rozciąga się także na dzieci, młodzież i tych, którzy potrzebują wychowania, towarzyszenia, wysłuchania, a także prześladowanych za wiarę.

Potrzeby, które nas otaczają, są ogromne: potrzeby materialne, ludzkie i duchowe.
Jednak mieszkanie, praca, edukacja i prawa nie wystarczą, aby ludzie byli szczęśliwi.
To miłość, przyjaźń, słuchanie i wiara, którymi się dzielimy, przynoszą pokój i radość.