Basit gönüllülüğün ötesine geçen bir şeyi deneyimlemek isteyen gençlerden ve yetişkinlerden oluşan küçük bir Katolik derneğiyiz.

“Lazarus’un Dostları” üç temel sütuna dayanmaktadır: dostluk, dua ve en muhtaçlara, yoksullara ve basitlere hizmet.
Bu, Tanrı’dan aldığımız ve kendini dışlanmış veya sevgiden yoksun hissedenlere vermek istediğimiz bir sevgidir. İnançsız ama taahhüdümüzün dayandığı değerleri paylaşan kişiler de bizimle işbirliği yapıyor.

Acı çeken ve dışlanan tüm insanlara ulaşmak istiyoruz.
“Lazarus’un Dostları” adını tam da yoksullara duyulan bu sevgiden alır.
Lazarus, İncillerde adı geçen, zengin adamın evinin önünde ölen fakir adamdır.
Lazarus da gerçek bir karakterdir: İsa’nın hayata döndürülen arkadaşı.

Bizim için Lazarus’un Dostları olmak, maddi açıdan fakir olmayan, daha huzur, değerler, sevgi, referans noktaları, inanç ve dinlemenin olduğu bir yaşam arayanlarla da arkadaş olmak demektir.
Bu nedenle taahhüdümüz çocukları, gençleri, eğitilmeye, eşlik edilmeye, dinlenmeye ihtiyaç duyanları ve inançları nedeniyle zulme uğrayanları da kapsamaktadır.

Bizi çevreleyen ihtiyaçlar çok büyük: maddi, insani ve manevi ihtiyaçlar.
Ancak barınma, çalışma, eğitim ve haklar insanları mutlu etmeye yetmiyor.
Huzur ve neşeyi getiren, paylaştığımız sevgi, dostluk, dinleme ve inançtır.