La tine alergăm, o sfinte Iosife

La tine alergăm, o sfinte Iosife în neca­zul nostru şi plini de încredere cerem ocro­tirea ta, după aceea a sfin­tei tale Soţii. Pen­tru acea sfântă legă­tură de dragoste ce te-a unit cu nepri­hănita Fecioară Născătoare de Dumnezeu şi pentru dragostea părin­tească ce ai avut-o către Pruncul Isus, te ru­găm fierbinte să priveşti cu bună­vo­inţă la moştenirea pe care Isus a do­bândit-o cu sângele Său şi prin pute­rea şi ajutorul tău să ne aperi în nevo­ile noastre.

Leggi questa nostra richiesta di aiuto...
SOSTIENI GLI AMICI DI LAZZARO E QUESTO SITO.
Abbiamo davvero bisogno di te!
IBAN (BancoPosta intestato ad Amici di Lazzaro)
IT98P 07601 01000 0000 27608 157
PAYPAL Clicca qui (PayPal)
SATISPAY Clicca qui (Satispay)

Apără, păzitorule preaînţelepte ale dumnezeieştii Familii, neamul cel ales al lui Isus Cristos; îndepărtează de la noi, preaiubitorule Părinte, toată ciuma rătăcirilor şi a viciilor; o prea­puternicul nostru ocrotitor, vino din cer în ajutorul nostru în această luptă cu puterea întuneri­cului; şi precum odinioară ai scăpat din primejdia morţii pe pruncul Isus, de aseme­nea apără acum Sfânta Biserică a lui Dumnezeu de cursele vrăjmăşeşti şi de orice nenorocire; şi întinde pururea peste fiecare din noi ocrotirea ta, pen­tru ca sprijiniţi fiind prin pilda şi aju­torul tău, să putem trăi cu sfinţenie, murii cu evlavie şi dobândi în ceruri fericirea veşnică. Amin.

SOSTIENI INIZIATIVE MISSIONARIE!
Con il tuo 5 per 1000 è semplice ed utilissimo.
Sul tuo 730, modello Unico, scrivi 97610280014

Sfaturi de siguranță pentru convertiți de la islam la catolicism

Humanae Vitae (in limba romana)