Act de încredinţare Mariei – Papa Francisc

Fericită Marie, Fecioară de la Fatima,
cu reînnoită recunoştinţă pentru prezenţa ta maternă
unim glasul nostru cu acela al tuturor generaţiilor
care te numesc fericită.
Celebrăm în tine marile lucrări ale lui Dumnezeu,
care nu încetează niciodată să se aplece cu milostivire asupra omenirii,
chinuite de rău şi rănite de păcat,
pentru a o vindeca şi pentru a o mântui.
Primeşte cu bunăvoinţă de Mamă
actul de încredinţare pe care astăzi îl facem cu încredere,
în faţa acestei imagini a tale aşa de îndrăgită de noi.
Suntem siguri că fiecare dintre noi este preţios în ochii tăi
şi că nimic nu-ţi este străin din tot ceea ce locuieşte în inimile noastre.
Ne lăsăm ajunşi de privirea ta preadulce
şi primim dezmierdarea mângâietoare a zâmbetului tău.
Păzeşte viaţa noastră în braţele tale;
binecuvântează şi întăreşte orice dorinţă de bine;
reînsufleţeşte şi alimentează credinţa;
susţine şi luminează speranţa;
trezeşte şi însufleţeşte caritatea;
condu-ne pe noi toţi pe drumul sfinţeniei.
Învaţă-ne însăşi iubirea ta de predilecţie
faţă de cei mici şi cei săraci,
faţă de cei excluşi şi cei suferinzi,
faţă de păcătoşi şi cei rătăciţi cu inima:
adună-i pe toţi sub ocrotirea ta
şi încredinţează-i pe toţi preaiubitului tău Fiu, Domnul nostru Isus.
Amin.

Prostitutia este o continuare a abuzului care a început mult mai devreme

Prieteni în rugăciune. O modalitate ușoară de a descoperi apropierea lui Dumnezeu