Message from Medjugorje 25-04-2016 (in 34 languages)

medjugorje420161.English  April 25, 2016 “Dear children! My Immaculate Heart bleeds as I look at you in sin and sinful habits. I am calling you: return to God and to prayer that it may be good for you on earth. God is calling you through me for your hearts to be hope and joy for all those who are far away. May my call be for you a balm for the soul and heart so that you may glorify God, the Creator, who loves you and is calling you to eternity. Little children, life is short; you, make good use of this time and do what is good. Thank you for having responded to my call.”

2.Italiano Messaggio, 25 aprile 2016 “Cari figli! Il Mio Cuore Immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nelle abitudini peccaminose. Vi invito: ritornate a Dio ed alla preghiera affinché siate felici sulla terra. Dio vi invita tramite me perché i vostri cuori siano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani. Il mio invito sia per voi balsamo per l’anima e il cuore perché glorifichiate Dio Creatore che vi ama e vi invita all’ eternità. Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

3.Deutsch Botschaft, 25 April 2016 “Liebe Kinder! Mein Unbeflecktes Herz blutet während ich euch in Sünde und sündhaften Gewohnheiten anschaue. Ich rufe euch auf, kehrt zu Gott und dem Gebet zurück, dass es euch gut ergehe auf Erden. Gott ruft euch durch mich, dass eure Herzen Hoffnung und Freude seien für all jene, die fern sind. Mein Ruf möge euch Balsam für die Seele und das Herz sein, damit ihr Gott, den Schöpfer, der euch liebt und zur Ewigkeit aufruft, verherrlicht. Meine lieben Kinder, das Leben ist kurz; ihr, nutzt diese Zeit aus, um Gutes zu tun. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!”

4.Francais Message, 25 avril 2016 “Chers enfants, mon Cœur Immaculé saigne tandis que je vous regarde dans le péché et dans l’habitude du péché. Je vous appelle : revenez à Dieu et à la prière, afin que vous vous en trouviez bien sur la terre. Dieu, à travers moi, vous appelle : que vos cœurs soient espérance et joie pour tous ceux qui sont loin. Que mon appel vous soit un baume pour l’âme et le cœur afin que vous glorifiiez Dieu le Créateur qui vous aime et qui vous invite à l’éternité. Petits enfants, la vie est brève. Vous, profitez de ce temps pour faire le bien! Mercid’avoir répondu à mon appel.”

5.Espanol Mensaje, 25 de abril de 2016 “Queridos hijos! Mi Corazón Inmaculado sangra al mirarlos a ustedes en el pecado y en hábitos pecaminosos. Los estoy llamando: regresen a Dios y a la oración para que sean felices en la Tierra. Dios los llama a través de mí para que sus corazones sean esperanza y alegría para todos los que están lejos. Que mi llamado sea un bálsamo para el alma y el corazón a fin de que glorifiquen a Dios Creador, que los ama y los llama a la eternidad. Hijitos, la vida es breve, aprovechen este tiempo para hacer el bien. Gracias por haber respondido a mi llamado. ”

6.Hrvaski Poruka, 25 travanj 2016 “Draga djeco! Moje Bezgrješno srce krvari gledajuci vas u grijehu i grešnim obicajima. Pozivam vas, vratite se Bogu i molitvi da vam bude dobro na zemlji. Bog vas preko mene zove da vaša srca budu nada i radost za sve one koji su daleko. Neka vam moj poziv bude melem za dušu i srce da biste slavili Boga Stvoritelja koji vas ljubi i poziva za vjecnost. Djecice, život je kratak, vi iskoristite ovo vrijeme da cinite dobro. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

7.Portugueis Messagem, 2016.g. 25 abril  “Queridos filhos! Meu Imaculado Coração sangra ao vê-los em pecado e hábitos pecaminosos. Eu os chamo: retornem para Deus e à oração para que sejam felizes nesta terra. Deus os chama, através de mim, para seus corações serem esperança e alegria para todos aqueles que estão longe. Que meu convite possa ser para vocês um bálsamo para a alma e o coração, de forma que vocês glorifiquem a Deus, o Criador, o qual os ama e os chama para a eternidade. Filhinhos, a vida é curta; aproveitem este tempo para fazer o bem. Obrigado por terem respondido ao meu chamado. ”

8.Polski Orędzie iz Medziugorje, 25 kwiecień 2016r. Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi patrząc na was w grzechu i w grzesznych obyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie lekarstwem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Dziatki, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

9.Romana Mesajul din 25 aprilie 2015 “Dragi copii! Sunt cu voi şi astăzi pentru a vă conduce la mântuire. Sufletul vostru este neliniştit, pentru că duhul este slab şi obosit de toate lucrurile pământeşti. Voi, copilaşilor, rugaţi-vă la Duhul Sfânt să vă transforme şi să vă umple cu puterea credinţei şi a speranţei, ca să puteţi fi tari în această luptă împotriva răului. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu Isus. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!”

10.Czech  Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2016  Drahé děti! Moje Neposkvrněné srdce krvácí, když vás vidí v hříchu a hříšných návycích. Vyzývám vás, vraťte se k Bohu a modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne volá, aby vaše srdce byla naděje a radost pro všechny ty, kteří jsou daleko. Ať vám moje výzva bude balzám pro duši a srdce, abyste oslavovaly Boha Stvořitele, který vás miluje a vyzývá pro věčnost. Dítka, život je krátký, vy využívejte tento čas, abyste činili dobro. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

11.Arab   رسالة, أبريل 25 2016     أولادي الأحبّة، إنّ قلبي الطاهر ينزفُ وأنا أنظرُ إليكم في الخطيئة وفي العادات الخاطئة. إنّني أدعوكم: عودوا إلى الله وإلى الصلاة حتّى تكونوا سعداء على الأرض. يدعوكم الله من خلالي لتكونَ قلوبُكم أملاً وفرحًا للبعيدين كلِّهم. ليكنْ ندائي لكم بلسمًا للروح والقلب، فتمجِّدوا اللهَ الخالقَ، الذي يحبُّكم ويدعوكم إلى الأبديّة. صغاري، الحياةُ قصيرة؛ استفيدوا من هذا الوقتِ لفعلِ الخير. أشكرُكم على تلبيتِكم ندائي.

12.Russian
13.Hungarian Üzenet, 2016.április 25 Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

14.Norwegian 15.Chinese
16.Dutch Boodschap van 25 december 2015 “Lieve kinderen, ook vandaag breng Ik jullie mijn Zoon Jezus en vanuit deze omhelzing geef Ik jullie Zijn vrede en het verlangen naar de Hemel. Ik bid met jullie voor de vrede en Ik roep jullie op om vrede te zijn. Ik zegen ieder van jullie met mijn Moederlijke zegen van vrede. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.”

17. Finnish  18.Swedish 19.Greek

20.Sqip Mesazhi i dytë i muajit 25 dhjetor 205 – Megjugorje.
“Bij të dashur!  Edhe sot ju sjellë Birin tim nga duart dhe nga ato ju japë paqen dhe nostalgjinë e tij nga qielli.
Lutem me ju për paqe dhe ju ftoj të jeni paqe.
Ju bekoj të gjithëve me bekimin tim Amënor të paqes.
Faleminderit që i jeni përgjigjur thirrjes sime.”

21. Waray-Waray 22.Kiswahili

23.Slovak  Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2016 Dragi copii, inima mea neprihănită sângerează privindu-vă în păcat și în obiceiuri păcătoase. Vă chem: întoarceți-vă la Dumnezeu și la rugăciune, ca să vă fie bine pe pământ! Dumnezeu vă cheamă prin mine, ca inimile voastre să fie speranță și bucurie pentru toți cei ce sunt departe. Chemarea mea să fie pentru voi balsam pentru suflet și inimă, astfel încât să Îl slăviți pe Dumnezeu Creatorul care vă iubește și vă cheamă la veșnicie. Copilașilor, viața e scurtă: folosiți-vă de timpul acesta ca să faceți binele. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.
24. Slovenian Sporočilo, 25. april 2016 «Dragi otroci! Moje Brezmadežno Srce krvavi, ko vas gleda v grehu in grešnih navadah. Kličem vas, vrnite se k Bogu in molitvi, da vam bo dobro na zemlji. Bog vas preko mene kliče, da bi bila vaša srca upanje in radost za vse tiste, ki so daleč. Naj vam bo moj klic balzam za dušo in srce, da boste slavili Boga Stvarnika, ki vas ljubi in kliče za večnost. Otročiči, življenje je kratko, izkoristite ta čas za to, da delate dobro. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. »

25.Vietnamese  Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Tư 2016   Các con yêu dấu, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ rỉ máu khi Mẹ nhìn vào các con đang sống trong tội lỗi và đầy những thói quen tội lỗi. Mẹ kêu gọi các con: hãy trở về với Thiên Chúa và với sự cầu nguyện để nó có thể là sự lành thánh cho các con trên thế gian. Thiên Chúa kêu gọi các con qua Mẹ cho tầm hồn các con là niềm hy vọng và là niềm vui cho tất cả những ai đang sống xa vời. Ước chi lời kêu gọi của Mẹ cho các con là một nhựa thơm cho linh hồn và tâm hồn để rồi các con có thể làm vinh danh Thiên Chúa, là Đấng Tác Tạo, Người yêu thương các con và kêu gọi các con tới sự vĩnh cửu. Các con nhỏ của Mẹ ơi, cuộc sống thì ngắn ngủi; các con hãy tận dụng thời gian tốt lành này và làm những việc lành thánh. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

26.Japanese 27.BahasaIndonesian 28.Latvian 29.Korean 30.Tamil 31.Zulu 32.Tagalog 33.Malabarese 34.Ukrainian

Un passo avanti verso la libertà

A Maria, per la vocazione dei laici nel mondo (Giovanni Paolo II)